Tilvænning til berøring

Skriv en kommentar til Tilvænning til berøring

Karen S. Ulrich

Mange hunde bryder sig ikke specielt om, at vi vil røre ved dem og ”gøre ting ved dem”, f.eks. at tjekke ører, øjne, tænder, tørre poter eller pille en flåt af. En god grundtræning i forhold til at vænne hunden til berøring kan gøre situationen lettere for både din hund og dig selv. Den første træning handler om at lære hunden at genkende situationen og blive tryg ved, at hænder rækker frem for at røre ved og pille ved den. Hvis du arbejder med en fast systematik, hjælper du din hund til at lære, hvordan træningen foregår, hvilket vil gøre situationen genkendelig og dermed mere tryg.

Find et sted, hvor du kan sidde i ro med din hund, når du vil lave denne træning. Hunden kan f.eks. sidde på et tæppe eller et andet sted, hvor I begge er veltilpasse. Hvis du allerede har lært din hund at sidde på en platform, kan du også bruge dette. Brug gerne det samme sted til denne træning hver gang, så vil din hund hurtigt begynde at forstå, hvad legen går ud på.

Til træningen har du brug for nogle godbidder, som din hund er glad for. Det er lettest at bruge en verbal markør, f.eks. ”yes”, når du laver denne træning. Du kan sige markørordet stille, hvilket hjælper til at holde hunden rolig, og du har hænderne fri, når du ikke bruger en klikker.

1. Beløn hunden for at være i ro

Første trin i træningen handler om at skabe en rolig situation, hvor hunden har det fint med at sidde i ro sammen med dig på det udvalgte sted.

 • Sæt dig med hunden og hav dine godbidder på et tilgængeligt sted, hvor de er lette at komme til.
 • Sig ”yes” når hunden sidder roligt og giv en godbid.
 • Gentag tre-fire gange som opvarmning.

2. Hænder frem = godbid

Næste trin har til formål at vænne hunden til, at der sker noget rart, når du rækker en hånd/hænderne frem mod den.

 • Hav hunden siddende eller stående med front eller siden mod dig.
 • Ræk en hånd frem mod hunden.
 • Sig ”yes”, når hunden forholder sig roligt, når du rækker hånden frem, og giv en godbid.
 • Flyt hånden igen og hold en lille pause på tre-fem sekunder.
 • Gentag proceduren: hånd frem – ”yes” – godbid.
 • Lav fem-otte gentagelser og hold en pause i træningen.

3. Hænder rører hunden = godbid

Dette trin har til formål at vænne hunden til, at der sker noget rart, når du rækker hånden frem og rører ved den.

 • Varm op med et par gentagelser af trin 2.
 • Ræk hånden frem mod hunden og læg hånden på hunden, f.eks. på siden af skulderen eller oppe på skulderkammen. Lad hånden hvile på hunden.
 • Sig ”yes”, når hunden forholder sig roligt, når du lægger hånden på den, og giv en godbid. Du kan flytte hånden igen, efter du har sagt ”yes”.
 • Hold en lille pause på tre-fem sekunder.
 • Gentag proceduren fem-otte gange og hold en pause i træningen.
 • Gentag over flere træningssessioner, indtil hunden ser forventningsfuld ud, når du lægger en hånd på den.
 • Hvis hunden trækker sig, når du lægger en hånd på den, kan du vælge at berøre et andet sted eller holde hånden tæt på hunden uden berøring. Gå så langsomt frem, at hunden hele tiden virker afslappet og forventningsfuld.

4. Fortæl hunden hvad der skal ske

På dette trin begynder du at fortælle din hund, hvad der skal ske, dvs. hvor du rører ved den. Det gør situationen mere genkendelig for hunden, især når du begynder at røre ved den forskellige steder på kroppen.

 • Varm op med et par gentagelser af trin 3.
 • Nu siger du navnet på den kropsdel, du vil røre, før du bevæger hånden frem mod hunden for at lægge hånden på den. Det kan f.eks. være ”skulder”.
 • Sig ”skulder” – ræk hånden frem og læg den på hunden og lad den hvile der – sig ”yes” og giv en godbid.
 • Du kan flytte hånden igen, når du har sagt ”yes”.
 • Hold en lille pause på tre-fem sekunder.
 • Gentag proceduren fem-otte gange og hold en pause i træningen.
 • Gentag over flere træningssessioner, indtil hunden ser forventningsfuld ud, når du siger signalet til berøring og derefter lægger en hånd på den.

5. Udvid berøringen til flere steder på kroppen

Nu er du klar til at udvide berøringen af hunden til flere steder på kroppen. Gå gradvist frem og hold hele tiden øje med, at hunden virker afslappet. Hvis hunden trækker sig, er du gået for hurtigt frem. Gå lidt tilbage i træningen, så hunden igen kan være afslappet i træningen.

 • Begynd med berøring det sted på kroppen, som du har arbejdet med indtil nu. Lav et par gentagelser af dette som opvarmning.
 • Sig ”skulder” – ræk hånden frem og læg den på hunden og lad den hvile der vent et-to sekunder – sig nu ”ryg” og stryg hunden ned ad ryggen – sig ”yes” og giv godbid.
 • Du kan flytte hånden, når du har sagt ”yes”.
 • Hold en lille pause på tre-fem sekunder.
 • Skift mellem kun at berøre hunden et sted på kroppen og at berøre to steder, så du skifter mellem let og lidt sværere for hunden.
 • Gentag over flere træningssessioner, indtil hunden virker helt afslappet ved proceduren.

6. Den videre træning

Nu har du lært hunden den grundlæggende systematik i håndtering og kan begynde, ganske gradvist, at udvide træningen til berøring flere steder på kroppen. Her er nogle eksempler på, hvordan du kan arbejde med berøringen af hunden i små serier. Tilføj én ny kropsdel ad gangen, så hunden gradvist vænner sig til berøring forskellige steder på kroppen.

 • ”skulder” – ”ryg” – ”hale” – ”yes” – godbid.
 • ”skulder” – ”ryg” – ”bagben” – ”yes” – godbid.
 • ”skulder” – ”ryg” – ”mave” – ”yes” – godbid.
 • ”skulder” – ”forben” – ”pote” – ”yes” – godbid.
 • ”skulder” – ”piller” (i pelsen) – ”yes” – godbid.
 • ”skulder” – ”nakke” (træk op i nakkeskind) – ”yes” – godbid.
 • ”hage” – ”øre” – ”yes ” – godbid.
 • ”hage” – ”tænder” – ”yes” – godbid.
 • ”hage” – ”øjne” – ”yes” – godbid.

Hold træning og nødvendig håndtering adskilt

Hvis du undervejs i træningen har brug for at gøre noget ved din hund, som den ikke bryder sig om, så sørg for at holde træning og den nødvendige håndtering adskilt, så du ikke kommer til at ødelægge din træning. De nødvendige tiltag kan foregå et andet sted end der, hvor du træner, når du vil arbejde på en trinvis tilvænning til være tryg ved hænder, der rækker for at ”gøre noget ved hunden”.

Håndteringstræning er for alle hunde

Uanset, hvor gammel din hund er, kan du og din hund have glæde af den systematiske tilvænning til berøring. Lav træningen i små pas, f.eks. tre-fem minutter ad gangen. Hold hele tiden øje med, at hunden virker afslappet. Hvis den trækker sig væk fra dine hænder, er det tegn på, at den føler sig presset. Gå lidt langsommere frem og arbejd i første omgang med berøring de steder på kroppen, hvor hunden er mindst følsom. I takt med, at hunden forstår systematikken, kan du begynde at arbejde med områder på kroppen, hvor hunden er mere følsom.

God fornøjelse med træningen ?


Lær din hund at være høflig, når den får en godbid

Skriv en kommentar til Lær din hund at være høflig, når den får en godbid

Karen S. Ulrich

Mange hunde er rigeligt ivrige og napper i fingre eller hopper op efter hånden, når vi vil give dem en godbid. Hvis du oplever dette med din egen hund, er der heldigvis råd for at ændre på hundens vaner og i stedet lære den at være høflig og tage godbidden pænt i stedet for at være voldsom og påtrængende.

Begynd gerne træningen med nogle godbidder, som ikke er i absolut topkvalitet for din hund. Du kan gradvist gøre øvelsen sværere ved at bruge mere lækre godbidder. Du har også brug for et signal, der betyder ”ok, nu må du godt tage godbidden”. Det kan f.eks. være ”OK”, ”værsgo” eller ”tag den”. Vælg ét signal og brug det hver gang, du træner øvelsen.

Lær din hund at tage en godbid på en høflig måde

Øvelsen kan deles op i flere trin. I første omgang skal din hund forstå, at den ikke får noget ud af at være påtrængende, når du har en godbid i en lukket hånd. Derefter kan du lære den at udvise selvkontrol og vente på dit værsgo-signal, når du har en godbid i først en lukket og siden en åben hånd.

Trin 1 – rolig adfærd ved godbid i lukket hånd

 • Tag en godbid i hånden og hold den i en lukket hånd foran din hunds snude.
 • Hunden vil sikkert slikke, puffe eller på anden vis prøve at få fat i godbidden.
 • Hold hånden i ro og afvent, at hunden holder op med at forsøge at få fat i godbidden.
 • Du skal ikke sige ”nej” eller bruge et andet forbudsord. Lad hunden selv finde ud af, at det ikke virker at mase på. Hvis hunden bliver meget voldsom og f.eks. kradser eller bider i hånden, kan du fjerne hånden med godbidden og holde den bag ryggen i tre-fem sekunder, før du prøver igen. Det får som regel hunden til at dæmpe sig.
 • Så snart hunden holder op med at mase på for at få fat i godbidden og trækker næsen lidt væk fra hånden, åbner du hånden og lader hunden tage godbidden.
 • Lav tre-fire gentagelser af øvelsen og skift så til en anden øvelse. Hunden skal koncentrere sig og udvise selvkontrol, hvilket er krævende. Skift derfor til træning af nogle andre øvelser, som din hund kender, før du prøver igen. Det gælder på alle trin i træningen.

Trin 2 – introducer værsgo-signal

 • Når din hund har forstået, at den kan få adgang til godbidden, når den lader være med at forsøge at få fat i den, kan du tilføje dit værsgo-signal.
 • Varm op med et par gentagelser af øvelsen, så hunden ved, hvad I træner på.
 • Hold en godbid i en lukket hånd foran hundens snude. Når hunden trækker snuden væk fra hånden og forholder sig helt i ro, siger du dit signal, f.eks. ”værsgo”, lige før du åbner hånden og lader hunden tage godbidden.
 • Lav tre-fire gentagelser af øvelsen, før du skifter til en anden øvelse.

Trin 3 – rolig adfærd ved godbid i åben hånd

 • På næste trin kan du begynde gradvist at udfordre din hund lidt mere.
 • Varm op med at par gentagelser af trin 2.
 • Hold igen en godbid i en lukket hånd foran hundens snude. Når hunden har trukket snuden lidt væk fra hånden og forholder sig helt i ro, kan du åbne hånden ganske lidt. Hvis hunden forsøger at mase frem for at tage godbidden, lukker du hånden igen. Du skal ikke bruge ”nej” eller et andet forbudsord. Hunden finder selv ud af, at den ikke kan tage godbidden, før den får sit værsgo-signal, når du lukker hånden, når den bliver påtrængende.
 • Når du kan holde godbidden i hånden og åbne hånden lidt, hvor hunden holder sig i ro, kan du give dit værsgo-signal og derefter åbne hånden helt, så hunden kan tage godbidden.
 • Over flere sessioner vil du gradvist kunne åbne hånden mere, indtil du til sidst kan holde en godbid i en åben hånd foran hundens snude, uden at hunden prøver at tage godbidden, før du giver dit værsgo-signal.
 • Lav små serier af gentagelser på tre-fire gentagelser i træk, før du skifter til træning af andre øvelser.

Trin 4 – rolig adfærd ved mere lækker godbid i hånden

Når din hund har styr på de første tre trin af øvelsen med godbidder af en lav eller mellem kvalitet, kan du begynde at arbejde med mere lækre godbidder. Gå tilbage og lav trinene forfra med de mere lækre godbidder, så du hele tiden kan sætte din hund op til succes. Du kan også gradvist øge kvaliteten af godbidderne og hver gang gå igennem trinene forfra. Når din hund har forstået systematikken, vil den hurtigt være med på, at det er samme opgave, selvom du har en mere lækker godbid i hånden.

Alle hunde har gavn af at lære at udvise høflig adfærd, når de får en godbid

Du kan træne øvelsen med din hund, uanset hvor ung eller gammel den er. Gå gradvist frem og tilpas træningen til din hund, så den hele tiden har let ved at have succes, når du laver øvelsen.

Når din hund først har forstået ideen med øvelsen, kan du bruge den i enhver situation, hvor du vil give hunden en godbid, hvor den kan blive for ivrig og påtrængende. Det kan både være, når du træner, eller hvis der er andre tidspunkter, hvor du giver hunden noget spiseligt. Hvis hunden skulle blive for ivrig og glemme sine gode manerer, kan du lige lukke hånden om godbidden og lade hunden trække snuden væk og vise, at den godt kan vente på dit værsgo-signal, før den tager godbidden.

Indarbejd gerne øvelsen som en del af jeres repertoire af øvelser, så hunden får øvet sig på den indimellem – både i hverdagens rutiner, og når du træner øvelser med hunden.

God fornøjelse med træningen ?


Reaktive hunde

Skriv en kommentar til Reaktive hunde

Karen Frost

Du kommer gående med din egen hund. I går og hygger. I det fjerne kan du se en anden hund. Efterhånden som I kommer tættere på, begynder den anden hund at gø og farer ud i linen hen mod dig og din hund.

Lyder det her som en beskrivelse, du kan genkende? De fleste af os møder men jævne mellemrum hunde, som reagerer med aggressiv adfærd overfor os eller vores hunde. Det kan være meget ubehageligt for både os og hunden at møde sådan en hund. Men har du nogensinde overvejet, hvordan det er at være i den anden hundeejers sko?

Det at gå tur med en hund, der har problemer med andre hunde, kan være meget belastende. Mange ejere synes, at det er pinligt, at deres hund gør. De forsøger ofte at gå på andre tidspunkter og steder, hvor de kan undgå andre hunde, eller de skælder hunden ud, hver gang den gør i forsøget på at lære den, at det ikke er ok. Mange føler sig magtesløse og dømt af de mennesker, de møder. ”Har du ikke styr på din hund?”, ”hvilken dårlig hundeejer!”, ”tænk at de ikke kan styre deres hund!”. Det kan føre til, at hunden kommer mindre ud at gå.

Der kan være mange årsager til, at en hund gør og udviser aggressiv adfærd over for andre hunde, og der er ting man som ejer af en sådan hund kan gøre for at hjælpe den. Det er dog ikke emnet for denne blog. Det jeg vil adressere i denne blog er de ting, du og jeg, som har hunde, der måske er ligeglade eller glade for andre hunde, kan gøre, for at hjælpe dem, der ikke er så heldige. Vi kan med andre ord gøre det lettere for de hunde, vi møder på vores vej, så deres møde med os bliver så konfliktfrit som muligt. Vi kan hjælpe de hunde, der har problemer med andre hunde til at få gåture, hvor de ikke hele tiden skal være på vagt. Jo flere af hos, der viser hensyn, jo lettere er det for de hunde at være ude i det offentlige rum.

I første omgang vil jeg bede dig følge de tre råd, jeg beskriver i det følgende. Det at vise hensyn til andre koster os så lidt og kan betyde virkeligt meget for dem, vi viser hensyn overfor.

1. Tag din hund i snor!

Det lyder måske banalt, men det er faktisk et af de største problemer ejere af hunde, der udviser aggression over for andre hunde, oplever. Løse hunde, der løber hen til deres hund, og som får deres hund til at reagere. Uagtet om din hund er venlig, eller du tænker, at den har godt af at blive ”sat på plads”, så får det den anden hund til at reagere. Hver gang den anden hund udviser aggressiv adfærd, lærer den, at det er en mulighed, og din hund kan derfor være med til at vedligeholde eller endnu værre forværre problemet for den hund. Kommer du gående med din løse hund og ser en anden hund, der er i snor, eller hvor ejer sætter snoren på sin hund, så kald din hund til dig og sæt snor på den. Det kan være, at hundene godt kan hilse, men så kan du altid tage snoren af igen.

Uheld kan ske, og det kan være, at din hund har set den anden hund før dig, og dit indkald endnu ikke er så godt, at du kan kalde den til dig. I så fald gælder det om at rede, hvad redes kan. Råb ”undskyld” og skynd dig at hente din hund. Uanset, hvilken holdning du har til aggressiv adfærd hos hunde, at din hund altid er venlig, eller du mener, at hundene selv skal klare det, så hav respekt for at ejeren af den hund, du møder, kan have en anden holdning.

2. Hold afstand

Møder du en hund, som du enten af erfaring ved vil gø ad din hund, eller kan du se, at den ikke ser helt tilpas ud ved synet af din hund, så hold afstand. Se f.eks. efter om den anden hund stirrer på din hund. Går du bagved den, så læg mærke til om den ofte stopper for at se efter din hund. Begge er tegn på, at den anden hund ikke er tryg ved din hund. Så kan din hund være nok så sød, det ved den anden hund ikke, og det bedste, du kan gøre for at lære den det, er at holde afstand, så den oplever, at din hund aldrig kommer så tæt på, at den har behov for at udvise aggressiv adfærd.

Går du bagved hunden, så stop op og vent. Du kan evt. lave et par sjove, rolige øvelser med din egen hund, indtil du kan se, at den anden hund holder helt op med at vende sig om for at se, hvor din hund er henne. Møder du dem gående imod dig, så se om du kan skabe afstand. Gå over på den anden side af vejen eller træk væk fra stien. Det kan godt være, at du tænker, hvorfor skal jeg skabe afstanden, det er den anden hund, der har problemet. Det bør da være den anden ejer, der flytter sig?! Og du muligvis ret. Men du flytter dig for at vise hensyn og for at hjælpe både den anden hund og den anden ejer.

3. Spørg hvad der er lettest

Kan du ikke komme på afstand af den anden hund og f.eks. ved af erfaring, at den anden hund plejer at gø ad din hund, så spørg, hvad der er lettest for den anden hund og ejer. At du bliver stående og ejeren får sin hund forbi dig, eller at du skynder dig forbi den anden hund. Det gælder også, hvis den anden hund er begyndt at gø, og pladsen er trang. Spørg, og giv gerne din egen hund en masse godbidder for at være ligeglad med, at den anden hund gør. Det er ikke sikkert, at den anden hundeejer ved, hvad der er lettest, men de fleste bliver glade for at blive spurgt!

Det gælder i øvrigt også, hvis du tænker, at din hund gerne vil hilse på en anden hund. Selvom du ikke kan se noget, der tyder på, at det vil være problematisk, så spørg før du lader din hund løbe hen til den anden hund. Hunden kan være i træning, fejle noget eller bare ikke være vild med andre hunde, selvom den kan passere dem uden problemer. Selvom du har den sødeste og venligste hund, så kan det stadig være, at det bliver for meget for den anden hund. Respekter, at ikke alle hunde er lige sociale og lad din hund være social med de hunde, der har det ligesom den.

Der er et initiativ omkring en gul sløjfe. Møder du en hund med en gul sløjfe på snoren, så er det et signal til dig om, at den hund meget gerne vil have, at du holder afstand med din hund. Ved at gå en bue udenom kan du hjælpe hunde, der f.eks. er usikre på andre hunde, til at finde ud af, at ikke alle andre hunde er farlige.


Halsbåndsleg

Skriv en kommentar til Halsbåndsleg

Karen S. Ulrich

Mange hunde bryder sig ikke om, at vi rækker ud for at tage fat i halsbåndet. Det kan der være flere grunde til. Det kan handle om, at hunden synes, at det er ubehageligt, men det kan også handle om, at hunden oplever, at hver gang vi rækker ud for at tage fat i halsbåndet, så bliver den sat i snor, f.eks. efter at have været løs, hvilket betyder, at alt det sjove stopper.

Du kan lære din hund at synes, at det er dejligt, at du rækker hånden for at tage fat i halsbåndet, så det hverken fører til, at hunden trykker sig eller trækker sig, eller at den ikke vil komme hen til dig for at få snor på, når du skal sætte den i line på en gåtur, hvor den har været løs.

Til træningen har du brug for nogle godbidder, som din hund er glad for. Derudover har du på trin 3 brug for et markørsignal, dvs. en besked til hunden om, at det den gør lige nu giver adgang til en godbid. Du kan bruge et kort ord som markørsignal, f.eks. ”yes”. Du kan også bruge en kliklyd, du laver med munden, eller en klikker, du har i hånden. I anvisningen til den praktiske træning af øvelserne, er ”yes” anvendt som markørsignal. Anvend det signal, du selv foretrækker.

Du kan træne øvelsen på følgende måde.

Hav dine godbidder klar i en hånd holdt bag ryggen.

Sid på gulvet, på en skammel eller på hug, hvis du har en lille hund. Hvis din hund er større, kan du stå op. Placer dig selv, så du ikke kommer til at bøje dig over hunden i træningen. Din hånd skal komme ind fra siden eller nedefra, når du rækker frem mod og tager fat i halsbåndet.

Trin 1 – hånd frem mod halsbåndet

 • Godbidder i den ene hånd bag ryggen. Hunden foran dig.
 • Ræk din ene hånd frem mod hunden uden at røre ved halsbåndet og hold hånden der. Du kan holde hånden 10-15 cm fra hundens halsbånd.
 • Med den anden hånd, giver du hunden flere godbidder i træk.
 • Fjern hånden, der var rakt frem mod halsbåndet og afslut efterfølgende godbidsleveringen.
 • Rækkefølgen ser sådan ud:
  • Hånd frem mod hundens halsbånd.
  • Anden hånd giver flere godbidder i træk.
  • Fjern hånden der var rakt frem mod halsbåndet.
  • Stop godbidsleveringen og tag godbidshånden om bag ryggen igen.
 • Gentag i små sessioner af fire-fem gentagelser, hvor der er tre-fem sekunder mellem hver repetition. Træn indtil hunden ser forventningsfuld ud, når du rækker hånden frem mod halsbåndet.

Trin 2 – tag fat i halsbåndet

 • Samme træningsscenarie som i trin 1, men nu stikker du en finger ind under halsbåndet, når du rækker hånden frem.
 • Rækkefølgen bliver nu:
  • Hånd frem og stikke en finger ind under halsbåndet
  • Godbidshånd kommer frem og giver flere godbidder i træk
  • Hånd der rørte halsbånd fjernes
  • Godbidsleveringen stoppes, og hånden tages om bag ryggen igen
 • Gentag i små sessioner af fire-fem gentagelser, hvor der er tre-fem sekunder mellem hver repetition. Træn indtil hunden ser forventningsfuld ud, når du rækker hånden frem mod halsbåndet.
 • Træn gerne flere forskellige steder og i forskellige situationer, så hunden vænner sig til, at der altid sker noget rart, når du rækker hånden frem for at tage fat i halsbåndet.

Trin 3 – hunden søger frem mod hånden

 • Når hunden ser forventningsfuld ud, hver gang du rækker hånden frem for at tage i halsbåndet, kan du prøve at lade hunden selv søge frem mod hånden, når du rækker den frem.
 • Varm op ved at lave nogle gentagelser af trin 2.
 • Hold nu hånden ca. fem cm fra hundens halsbånd og vent et øjeblik for at se, om hunden læner sig lidt frem mod hånden for at få dig til at tage i halsbåndet.
 • Når hunden læner sig det mindste frem, markerer du med ”yes” og giver straks hunden en godbid.
 • Lav fire-fem gentagelser og hold en pause, hvor du evt. træner noget andet.
 • Gradvis kan du holde hånden lidt længere væk fra hundens halsbånd, så den mere tydeligt skal søge frem mod hånden, når du rækker hånden frem mod halsbåndet.
 • Træn over en række sessioner, hvor du hver gang belønner, når hunden søger frem mod halsbåndet, når du rækker hånden frem.
 • Træn i forskellige miljøer og situationer, så hunden glad og tryg søger din hånd, når du rækker frem mod halsbåndet.

Denne træning vil gavne alle hunde – både unge, voksne og ældre. Hvis du bruger sele på din hund, kan du lave den samme træning med hunden, når den har selen på. Lav gerne legen med din hund, selvom din hund ikke decideret trækker sig, når du rækker ud mod den. Mange hunde oplever et lille ubehag ved, at vi tager i halsbåndet eller selen, som du kan mindske igennem denne træning. Træningen vil også være en hyggelig stund, der styrker jeres sociale bånd.

God fornøjelse med træningen ?


Op på vægten hos dyrlægen

Skriv en kommentar til Op på vægten hos dyrlægen

Karen S. Ulrich

Når du har lært din hund at sætte forpoterne på en targetplade, kan du udvide øvelsen ved at lære hunden at træde op på en måtte og efterfølgende en platform. Når øvelsen er indlært, kan du bruge den til, at din hund frivilligt træder op på vægten hos dyrlægen og til sjove aktiviteter på de daglige gåture.

Som altid, er det en god ide at gå i gang med indlæring af en ny øvelse i rolige omgivelser, så din hund har let ved at koncentrere sig. Når hunden er blevet super skrap til øvelsen hjemme, kan du måske få lov til at øve hos dyrlægen på et tidspunkt, hvor hunden ikke skal ind til undersøgelse. Gå gradvist frem, så din hund hele tiden er tryg ved legen.

Til træningen har du brug for nogle godbidder, som din hund er glad for.

Op på måtte

Første del af øvelsen handler om, at din hund bliver glad for selv at tilbyde at gå op på en måtte, som ligger på gulvet. Du kan bruge et tæppe, en måtte eller et håndklæde til denne øvelse.

Trin 1

 • Hav dine godbidder klar et sted, hvor de ikke distraherer hunden, f.eks. i en hånd holdt bag ryggen.
 • Læg måtten på gulvet.
 • Læg en godbid på gulvet et lille stykke fra måtten og træd selv hen, så du står for enden af måtten.
 • Dump nogle godbidder på måtten, så hunden træder op på måtten. Dump godbidder løbende, så hunden oplever, at der bliver ved med at komme godbidder på måtten, når den har poterne på måtten.
 • Når du vil lave en ny gentagelse, dumper du en enkelt godbid udenfor måtten og gentager ved igen at dumpe nogle godbidder på måtten, så hunden træder op på måtten for at spise godbidderne.
 • I dette første trin oplever hunden, at der sker noget rart, hver gang den træder op på måtten.
 • Lav fire-fem gentagelser af dette trin, før du går videre.
 • Dump en godbid på gulvet væk fra måtten og sig ”fri”, når du vil afslutte.
 • Fjern måtten, når du afslutter træningen.

Trin 2

 • På dette trin er målet, at hunden selv søger hen på måtten, efter den har spist en godbid, du har dumpet på gulvet.
 • Når hunden har spist den dumpede godbid, venter du et øjeblik og ser, om hunden selv søger hen på måtten.
 • Ros når hunden selv søger måtten og dump igen flere godbidder i træk, mens hunden står på måtten.
 • Dump en godbid lidt væk fra måtten, når du vil give hunden et nyt forsøg.
 • Vent igen til hunden selv træder op på måtten, ros og lever godbidderne på måtten.
 • Lav fire-fem gentagelser i hver session.
 • Dump en godbid på gulvet væk fra måtten og sig ”fri”, når du vil afslutte.
 • Fjern måtten, når du afslutter træningen.
 • Træn indtil hunden sikkert selv tilbyder at træde op på måtten, før du roser og dumper godbidder på måtten.

Trin 3

 • Nu er målet, at hunden står og evt. sætter sig på måtten, hvor du giver godbidder fra hånden i stedet for at dumpe dem på måtten.
 • Når hunden selv søger op på måtten efter at have spist en dumpet godbid, kan du rose og give godbidder fra hånden.
 • Hvis det er lettest for hunden, kan du først belønne, mens hunden står op.
 • Næste trin kan være, at du siger ”sit” og så belønner, mens hunden sidder ned.
 • Beløn flere gange i træk, uanset hvilken position hunden er i.
 • Sig ”fri” og dump en godbid på gulvet lidt væk fra måtten, når du vil give hunden et nyt forsøg.
 • Dump en godbid på gulvet væk fra måtten og sig ”fri”, når du vil afslutte.
 • Fjern måtten, når du afslutter træningen.
 • Træn i flere sessioner, indtil hunden er komfortabel ved at stå/sidde på måtten i nogle sekunder i træk, mens du belønner flere gange i træk.

Op på platform

Til denne del af træningen, har du brug for en art platform, som er hævet lidt over gulvet. Når platformen er f.eks. 5-10 cm høj, vil det blive tydeligt for hunden, at den træder op på noget, f.eks. vægten hos dyrlægen. Find en plade eller lignende, der passer i størrelsen til din egen hund og sørg for, at overfladen er skridsikker, så hunden ikke glider, når den træder op på platformen.

Trin 1

 • Når du går i gang med platformen, går du lidt tilbage i træningen, fordi platformen er ny for hunden.
 • Læg en godbid for enden af platformen, så hunden kan træde op på platformen, når den har spist godbidden på gulvet.
 • Træd selv tilbage, så du står for enden af platformen. Levér flere godbidder i træk direkte på platformen, mens hunden står med forpoterne på platformen.
 • Prøv at guide hunden med hånden til at gå hen over platformen, når du vil have den ned, så den går frem og over platformen i stedet for at træde ned til siden.
 • Guid hunden hen til enden af platformen og læg en godbid, så du begynder igen på samme måde som før, når du vil give hunden et nyt forsøg.
 • Prøv gradvist at få hunden op på platformen med alle fire poter.
 • Lad hunden gå hen over platformen og læg en godbid på gulvet og sig ”fri”, når du vil afslutte.
 • Fjern platformen, når du afslutter træningen.
 • Gentag flere gange i træk, indtil hunden er tryg ved at sætte alle fire poter op på platformen.

Trin 2

 • I det sidste trin, belønner du hunden for at stå og evt. sætte sig på platformen. Du vælger selv, hvad du synes er det bedste for hunden.
 • Begynd på samme måde som i trin 1 ved at lægge en godbid på gulvet for enden af platformen og lad hunden træde op. Ros og beløn.
 • Sig ”sit” og ros og giv flere godbidder i træk, mens hunden sidder på platformen.
 • Guid hunden ned fra platformen ligesom i trin 1, når du vil have hunden af – enten til et nyt forsøg eller når du vil afslutte træningen.
 • Når hunden er blevet god til at træde op på platformen, kan du give adfærden et navn, f.eks. ”op” ved at sige signalet, lige før hunden træder op. Gentag dette 10-20 gange over flere træningssessioner, så vil hunden begynde at kende signalet.
 • Fjern platformen, når du afslutter træningen.

Når din hund er blevet god til at gå op på platformen, kan du begynde at træne hos dyrlægen, hvis du kan få lov til at bruge en vægt i venteværelset, når der ikke er travlt, og på tidspunkter hvor din hund ikke skal ind til undersøgelse. Du kan også bruge adfærden til at få hunden til selv at gå op på undersøgelsesbordet hos dyrlægen, når det er kørt helt ned i lav højde.

Ligesom forpotetarget på store sten og lignende er en sjov aktivitet på gåture, kan du også få hunden til at træde op på f.eks. en lav bænk på jeres gåture, når du har trænet den til at træde op på en platform.

Alle hunde kan lære at træde op på en måtte og senere en lav platform. Det at hunden har lært selv at træde op og er vant til, at der falder masser af godbidder af, når den står på platformen, vil gøre det lettere for hunden at gå op på vægten hos dyrlægen eller at gå op på bordet hos dyrlægen, når det er kørt ned i lav højde.

Ud over den praktiske anvendelse, er det en sjov øvelse, som styrker jeres samarbejde i det daglige, når du lærer hunden at gå op på en måtte og en platform. God fornøjelse med træningen ?


Forpotetarget – sæt forpoterne på en plade

Skriv en kommentar til Forpotetarget – sæt forpoterne på en plade

Karen S. Ulrich

Når du har arbejdet med kontaktøvelser og evt. lært din hund at dutte på din hånd med snuden, kan du udvide træningen med den øvelse, vi kalder forpotetarget. I øvelsen lærer hunden at sætte forpoterne på en flad genstand, som vi kalder en targetplade, som ligger på gulvet. Når øvelsen er indlært, kan du bruge den til sjove aktiviteter på jeres daglige gåture.

Som altid, er det en god ide at gå i gang med indlæring af en ny øvelse i rolige omgivelser, så din hund har let ved at koncentrere sig. Når hunden er blevet super skrap til øvelsen hjemme, kan du begynde at træne på steder med lidt flere forstyrrelser, f.eks. i haven, på træningspladsen og på de daglige gåture. Gå gradvist frem, så din hund hele tiden kan koncentrere sig og er med på legen.

Til træningen har du brug for et markørsignal, dvs. en besked til hunden om, at det den gør lige nu giver adgang til en godbid. Du kan bruge et kort ord som markørsignal, f.eks. ”yes”. Du kan også bruge en kliklyd, du laver med munden, eller en klikker, du har i hånden. I anvisningen til den praktiske træning af øvelserne, er ”yes” anvendt som markørsignal. Anvend det signal, du selv foretrækker. Ud over markørsignalet har du brug for nogle godbidder, som din hund er glad for.

Forpotetarget

Denne øvelse lærer din hund at sætte forpoterne på en targetplade, der ligger på gulvet og blive stående i ro, indtil du belønner den.

Du skal bruge en targetplade, hunden kan sætte forpoterne op på. Pladen skal være så høj, at hunden kan mærke en lille niveauforskel på pladen og underlaget. For små hunde er det fint med en plade, der er to-tre cm høj. For lidt større hunde er fire-fem cm fint. Det er godt med en plade, der har en skridsikker overflade, så hunden ikke glider, når den sætter poterne på pladen. Du kan f.eks. bruge en træplade, hvor du har limet et stykke filt eller en gulvtæpperest på, en bordskåner af kork, et spækbræt eller en knæpude til havearbejde.

Trin 1

 • Hav dine godbidder klar et sted, hvor de ikke distraherer hunden, f.eks. i en hånd holdt bag ryggen eller i en lomme, hvor det er let for dig at få fat i dem.
 • Beløn hunden et par gange for at tilbyde kontakt.
 • Læg targetpladen på gulvet foran hunden, når hunden er opmærksom på dig.
 • Idet du lægger pladen ned, vil hunden orientere sig mod pladen/se på pladen. Lige når hunden er opmærksom på pladen, siger du ”yes” og giver lige efter hunden en godbid. Lever godbidden, så du holder hånden hen over pladen. Det hjælper hunden til at forstå, at pladen har værdi.
 • Vent et øjeblik, når hunden har spist godbidden, og se om hunden måske ser på pladen eller snuser til den. ”yes” og godbid for enhver interesse for pladen.
 • Hvis hunden slet ikke er interesseret i pladen, kan du samle den op, vente et øjeblik og så lægge den ned igen og belønne, når hunden orienterer sig mod pladen, idet du lægger den på gulvet. ”yes” og godbid leveret hen over pladen, når hunden viser interesse.
 • Det er ok at samle pladen op nogle få gange i begyndelsen af træningen, men det er en fordel, at du ret hurtigt lader pladen ligge og lader hunden selv vise interesse for pladen.
 • Træn i små serier af fem-otte gentagelser, hvor du belønner for enhver interesse fra hunden rettet mod pladen. Det kan være, at hunden sænker hovedet mod pladen, ser på pladen, snuser til pladen eller sætter en pote på eller hen mod pladen. Du kan belønne for al interesse for pladen fra hundens side her i det første trin.
 • Hold en pause efter en serie af gentagelser, hvor du enten laver noget andet med hunden, f.eks. et par kontaktøvelser, eller hvor du helt afslutter træningen. Sig ”fri” til hunden og vis tomme hænder, når du afslutter en serie af gentagelser, hvor du arbejder med pladen. Fjern pladen, når du afslutter træningen.

Trin 2

 • På dette trin er målet, at hunden begynder at sætte poterne op på targetpladen, når du lægger den på gulvet.
 • Begynd som på trin 1 og sorter efterhånden i hundens adfærd, så du kun belønner, når hunden sætter poterne på pladen.
 • Sig ”yes”, når hunden sætter poterne på pladen og giv flere godbidder i træk, mens hunden står på pladen.
 • Sig ”yes” og kast en godbid lidt væk fra pladen, når du vil give hunden et nyt forsøg. Når hunden har spist den kastede godbid, har den mulighed for igen at sætte forpoterne på pladen og få ”yes” og derefter flere godbidder i træk, mens den står på pladen.
 • Afslut ved at kaste en godbid lidt væk fra pladen og fjern pladen, mens hunden tager den kastede godbid.
 • Træn igen i små serier af fem-otte gentagelser med pauser imellem, indtil hunden virker sikker i at sætte forpoterne op på targetpladen, når du lægger den på gulvet.

Trin 3

 • Når hunden sikkert sætter forpoterne på targetpladen, kan du øge tiden lidt mellem godbidderne, mens hunden står på pladen.
 • Læg pladen på gulvet, sig ”yes” og giv godbid så snart hunden sætter poterne på pladen.
 • Træk nu tiden et halv til et helt sekund mellem, at du siger ”yes” og giver en godbid, mens hunden står på pladen.
 • Hvis hunden bliver urolig og evt. skraber på pladen med poten, kan du give godbidderne lidt hurtigere efter hinanden og kun trække tiden mellem godbidderne en gang imellem.
 • Hvis hunden er urolig, når du vil trække tiden mellem godbidderne en lille smule, kan du prøve at holde en godbid i en lukket hånd foran hundens snude og afvente, at hunden står helt stille. Straks hunden står stille og ikke puffer til hånden, lukker du hånden op og lader hunden tage godbidden.
 • Træn fortsat i små serier af gentagelser og afslut med slutsignal og fjern targetpladen.

Når hunden er blevet god til at sætte poterne på targetpladen, kan du prøve at bruge andre typer af plader og derefter bruge færdigheden til at få hunden til at sætte poterne op på forskellige ting på gåturen. Billederne viser nogle eksempler.

Forpotetarget kan laves med alle hunde. Begynd med en ret lav targetplade, når du lærer hunden at sætte poterne på pladen. Når du begynder at bruge adfærden på gåture, er det vigtigt at være opmærksom på, at du øger højden på de ting, hunden sætter poterne på gradvist. Unge hvalpe og ældre hunde skal ikke stå på ting, der er meget højere end højden på deres eget håndled (der hvor forpoten kan bøjes). Sunde voksne hunde kan gradvist lære at sætte poterne op på noget, der er højere. Forpotetarget er en sjov øvelse, som kan styrke jeres samarbejde i den daglige træning. God fornøjelse med træningen ?


Gør din hund tryg ved støvsugeren

Skriv en kommentar til Gør din hund tryg ved støvsugeren

Karen S. Ulrich

Mange hunde har et lidt belastet forhold til husets støvsuger, og nogle hunde er decideret bange for den. Nu har jeg selv hunde, der fælder en hel del (labradors), og det betyder, at vores støvsuger stort set aldrig er pakket væk. For at undgå at mine hunde skal opleve at være bekymrede på daglig basis, har jeg lært dem at være trygge ved støvsugeren. Vil du undgå, at din hund bliver bange for støvsugeren, eller vil du lære din hund at være mindre bekymret, så læs med her.

Er din hund rigtigt bange for støvsugeren, så kan du sagtens bruge de råd, jeg giver her, men det er ikke sikkert, det er nok. Frygt og angst er noget, vi skal tage alvorligt, også når det gælder vores hunde!

De fleste hunde falder i to kategorier, når de er bekymrede i forhold til støvsugning. Enten ”flygter” de, eller også ”angriber” de. Begge typer af adfærd kan være et udtryk for usikkerhed, så selvom det kan se sjovt ud med vores øjne, at hunden gør/laver skinangreb på støvsugeren, så er det ikke sikkert, at hunden synes, det er sjovt. Hunde kan dog godt synes, at det er sjovt at ”angribe” støvsugeren, og det kan være rigtigt svært at se forskel. Når din hund er ophidset, er det generelt svært at se, om den er ophidset og glad eller ophidset og utryg. Den adfærd, din hund udviser i begge tilfælde, kan ligne hinanden helt utroligt meget.  

Så uanset hvad grunden er til, at din hund ”angriber”, kan det derfor være en god ide at lære den at lade være. Den anden kategori dækker over de hunde, der lige så stille forsvinder, når støvsugeren bliver fundet frem eller som skynder sig væk, når du og støvsugeren kommer ind i det rum, hunden er i. Vi anser det måske ikke for et problem, men det er heller ikke os, der er bange.

Hunde der flygter

Lad os begynde med de hunde der skynder sig at fordufte, når støvsugeren kommer frem. Et af de tiltag, som helt generelt kan gavne din hund, også når vi ikke taler om støvsugning, er at give din hund følelsen af kontrol. Det handler om, at din hund kan gennemskue, hvad der skal ske, og har handlemuligheder. Det er også det, der er hovedessensen i at lære din hund at være tryg ved støvsugeren. I forhold til støvsugning handler det om at give din hund viden om, hvad der skal ske og give den mulighed for at handle derefter. Du kan gøre følgende:

 1. Fortæl din hund, at nu finder du støvsugeren frem. Sig f.eks.: ”Støvsuger”. Vent et øjeblik og tag så støvsugeren frem. Din hund vil efterhånden gennemskue, hvad der skal ske, og kan vælge at gå, før du finder støvsugeren frem. Valget er din hunds.
 2. Har du få kvadratmeter, så kan du evt. bede hunden om at flytte sig væk, før du finder støvsugeren frem, så du ikke trækker den frem i hovedet på din hund. Din hund skal vide, hvad der skal ske, så den har mulighed for at handle!
 3. Før du tænder støvsugeren, fortæller du igen din hund, hvad der skal ske. F.eks.: ”Tænder”. Vent et øjeblik og tænd så. Din hund lærer, hvad ordet betyder og kan vælge at flytte sig, før du tænder.
 4. Herfra gælder reglen, at du aldrig vender mundstykket i retning mod din hund! Har du brug for at støvsuge i retning af din hund, så stop og bed din hund om at flytte sig til et sted, hvor der er mere sikkert, før du støvsuger.

Hvis du altid fortæller, hvad du vil gøre, før du gør det, vil din hund begynde at stole på, at du altid passer på den og aldrig lader støvsugeren komme i nærheden af den. Du vil kunne se det ved, at din hund vil virke mere og mere afslappet og ubekymret, når du støvsuger.

Hunde der angriber

Har du en hund, der ”angriber” støvsugeren, er det som regel ikke nok at fortælle, hvad du gør. Husk, at din hund kan ”angribe”, både fordi den synes det er sjovt, eller fordi den er lidt utryg. Den motivation din hund har for at ”angribe”, og hvor intens din hund er i sin adfærd, har betydning for, hvor let det er at lære den at lade være.

Du kan prøve at bruge den strategi, jeg beskriver herunder, men da problemstillingen kan være mere kompleks, er det ikke sikkert, det er nok. Er din hund meget voldsom, så kan det være en fordel at få professionel hjælp, men du kan i første omgang prøve flg.:

 1. Find et sted der er langt væk fra der, hvor du vil begynde at støvsuge, og sørg for at din hund har en tryg hvileplads der. Dump et par godbidder til den der. Det kan være en fordel, at din hund i forvejen har lært at ligge i sin kurv eller lignende.
 2. Ligesom med de hunde der går deres vej, så fortæl din hund, at du vil finde støvsugeren frem, før du gør det.
 3. Lige så snart du har taget støvsuger frem, går du tilbage og giver din hund et par godbidder for at blive liggende. Du skal helst nå at give godbidderne, før din hund rejser sig.
 4. Tænd støvsugeren, og gå igen tilbage og giv nogle godbidder til din hund for at blive liggende.
 5. Støvsug lidt og gå igen tilbage og giv godbidder
 6. Du kan sikkert godt ane et mønster her. Du skal hele tiden nå at give din hund godbidder, før den når at rejse sig. Det kan nogle gange være en fordel at være to, så der er en, der fodre hunden for at ligge, mens den anden støvsuger.
 7. Rejser din hund sig fra sin hvileplads, er du gået for hurtigt frem. Stop støvsugningen og gå væk fra støvsugeren. Vent ca. 10 sekunder, og før så din hund tilbage til dens hvileplads og prøv igen.
 8. Er det for svært, dvs. din hund bliver ved med at rejse sig, så overvej om du kan gøre det lettere ved at støvsuge kortere tid og bruge flere godbidder, når du støvsuger, eller om det er så svært, at det vil være en fordel at få hjælp.

Har din hund meget svært ved det, så kan du evt. støvsuge, mens din hund søger efter godbidder i haven, ligger i et værelse med en tyggeting eller er ude og gå tur med en anden. Det lærer ikke din hund at være ok med, at du støvsuger, men det forhindrer den i at øve sig i uønsket adfærd. I øvrigt gælder der samme regel som med hunde, der flytter sig væk fra støvsugeren. Flyt din hund, hvis du har behov for at vende støvsugerens mundstykke mod hunden.

God fornøjelse med træningen!


Snudedut på hånd

Skriv en kommentar til Snudedut på hånd

Karen S. Ulrich

Når du har etableret det grundlæggende samarbejde med din hund via kontaktøvelser og øvelserne med de kastede godbidder, hvor hunden lærer hurtigt at finde en kastet godbid og derefter straks at løbe tilbage til dig, kan du lære din hund at dutte på din hånd, når du holder hånden frem mod hunden. Øvelsen er sjov og kan bruges til mange ting i din videre træning. Den kan bl.a. bruges, når du arbejder med de første trin i indkaldstræningen, som vi også vil se på i denne blog. Snudedut på hånd kan udvides til, at din hund lærer at følge din hånd som en vejledning, når den skal lære andre øvelser. Det vil vi se på i en senere blog.

Med al træning, er det en god ide at gå i gang med indlæring af en ny øvelse i rolige omgivelser, så din hund har let ved at koncentrere sig. Når hunden er blevet super skrap til øvelsen hjemme, kan du begynde at træne på steder med lidt flere forstyrrelser, f.eks. i haven, rolige steder på gåture, og efterhånden på steder med flere forstyrrelser. Gå gradvist frem, så din hund hele tiden kan koncentrere sig og er med på legen.

Til træningen har du brug for et markørsignal, dvs. en besked til hunden om, at det den gør lige nu giver adgang til en godbid. Du kan bruge et kort ord som markørsignal, f.eks. ”yes”. Du kan også bruge en kliklyd, du laver med munden, eller en klikker, du har i hånden. I anvisningen til den praktiske træning af øvelserne, er ”yes” anvendt som markørsignal. Anvend det signal, du selv foretrækker.

Du lærer din hund din hund at dutte med snuden på din hånd, når du holder hånden frem mod den med en åben håndflade.

Snudedut på hånd

Denne øvelse lærer din hund at dutte med snuden på din hånd, når du holder hånden frem mod den med en åben håndflade. Du skal bruge nogle lækre godbidder, som din hund er glad for. Det er en fordel, hvis du kun håndterer godbidderne med den ene hånd, så den hånd, hunden skal dutte på, ikke er fedtet ind i duften af godbidder. Det vil sige, at du i første omgang bruger den ene hånd som ”duttehånd” og den anden til at levere godbidder med. 

Et alternativ til håndfladen er, at du holder et lille låg af metal eller plast inde i håndfladen, så hunden dutter på låget i stedet for direkte på håndfladen. Hvis din hund har en tendens til at ville slikke på din håndflade, kan det være en god løsning med låget i hånden, indtil hunden er sikker i øvelsen. Derefter kan du udfase låget og lære hunden at dutte direkte på hånden. Prøv evt. begge dele og vælg den løsning, der passer bedst for dig og din hund. Øvelsen er beskrevet med håndfladen nedenfor.

Trin 1

 • Hav dine godbidder klar et sted, hvor de ikke distraherer hunden, f.eks. i en hånd holdt bag ryggen eller i en lomme, hvor det er let for dig at få fat i dem.
 • Beløn hunden et par gange for at tilbyde kontakt.
 • Hold håndfladen lodret, så tommelfingeren peger opad og fingrene væk fra dig selv, når du holder den frem mod hunden.
 • Hold håndfladen frem, fem-ti cm fra hundens snude. Hunden vil orientere sig mod hånden eller snuse til eller dutte på hånden med snuden.
 • Sig ”yes” i det øjeblik hunden orienterer sig mod/snuser til/dutter på hånden og giv derefter en godbid med den anden hånd.
 • Flyt duttehånden væk, mens hunden spiser sin godbid. Når hunden er færdig med godbidden, er den klar til at prøve igen.
 • Hvis hunden ikke reagerer på den fremstrakte håndflade i løbet af et par sekunder, flytter du hånden om bag ryggen, venter et par sekunder og prøver igen. Du kan trække hånden lidt væk fra hundens snude, når du holder den frem. Det kan øge hundens interesse.
 • Vær hele tiden opmærksom på, at det er hunden, der søger frem mod håndfladen og ikke dig, der dutter hånden ind mod hundens snude. Det lærer hunden ikke noget af.
 • Træn i små serier af fem-seks gentagelser, hvor du holder hånden frem og belønner for al interesse fra hundens side. 
 • Hold en pause efter en serie af gentagelser, hvor du enten laver noget andet med hunden, f.eks. et par kontaktøvelser, eller hvor du helt afslutter træningen. Sig ”fri” til hunden og vis tomme hænder, når du afslutter en serie af gentagelser af snudedut på hånd.
Snudedut på hånd

Trin 2

 • På dette trin er målet, at hunden bliver sikker i at dutte på den fremstrakte håndflade, så snart hånden holdes frem.
 • Begynd som på trin 1 og sorter efterhånden i hundens adfærd, så du kun belønner, når hunden strækker sig frem og berører håndfladen med snuden til et kort dut. Det vil sige, at du venter lidt, hvis hunden kun ser mod hånden eller snuser til den.
 • Sig ”yes”, idet hunden dutter på hånden, og giv straks efter en godbid.
 • Husk fortsat at tage duttehånden væk, mens hunden spiser sin godbid.
 • Træn igen i små serier af fem-seks gentagelser med pauser imellem, indtil hunden virker sikker i at dutte på den fremstrakte håndflade.

Trin 3

 • Når hunden sikkert dutter på den fremstrakte håndflade, kan du prøve at træne det samme med den anden hånd som duttehånd.
 • Gå lidt tilbage i træningen og beløn som på trin 1 for, at hunden ser mod, snuser til eller dutter på hånden.
 • Sig ”yes”, idet hunden viser interesse for hånden, og giv straks efter en godbid.
 • Hunden vil hurtigt finde ud af, at øvelsen er den samme, selvom du bruger den anden hånd, og du vil hurtigt få et snudedut på hånden, når du holder den frem.
 • Træn fortsat i små serier af fem-seks gentagelser med pauser imellem, indtil hunden virker sikker i at dutte på den nye duttehånd.

Trin 4

 • Nu kan du prøve at holde duttehånden lidt længere væk fra hunden og i forskellige positioner, ude til den ene side og den anden side, lidt oppe og lidt nede, så hunden skal flytte sig lidt eller strække sig lidt for at komme til at dutte. Hold altid hånden, så hunden ikke skal hoppe for at komme til at dutte på den.
 • Sig ”yes”, når hunden dutter på hånden, og giv straks efter en godbid.
 • Varier mellem lette dut, hvor hånden er foran hundens snude, og nogle lidt sværere dut, hvor hånden holdes lidt væk fra hunden i en anden position. Lav flest af de lette dut, så hunden hele tiden oplever at have succes.
 • Du kan også begynde at dumpe nogle af godbidderne ned på underlaget, efter du har sagt ”yes”, så hunden skal samle godbidden op og derefter se tilbage på dig, når den er klar igen til et nyt forsøg.
 • Afslut altid med ”fri”.

Øvelsen kan både bruges som en sjov leg, der lærer hunden at samarbejde med dig, og den kan bruges som en indledende del af indkaldstræningen, som det er beskrevet nedenfor. 

Indløb til snudedut på hånd – indledende træning til indkald

Denne øvelse kombinerer snudedut på hånd og de to øvelser fra den foregående blog, hvor der blev arbejdet med kastede godbidder. Træn disse øvelser først, så du er sikker på, at din hund er sikker i at dutte på hånden og at løbe ud og hurtigt finde en kastet godbid og straks vende tilbage til dig. Brug lækre godbidder der ikke smuldrer til denne træning.

Trin 1

 • Repeter snudedut på hånd og øvelserne med de kastede godbidder et par gange.
 • Begynd på et fast underlag, så hunden kan se godbidderne, når du kaster dem.
 • Hold hånden frem og lad hunden dutte på den. Sig ”yes”, idet hunden dutter på hånden. Dump godbidden på underlaget tæt ved dig selv.
 • Så snart hunden har spist godbidden og ser op på dig, kan du gentage og lade hunden dutte på hånden igen og belønne på samme måde.
 • Træn i små serier af fem-seks gentagelser, afslut med ”fri” og hold en pause eller skift til en anden øvelse.

Trin 2

 • Begynd som på trin 1 og lav et par gentagelser af øvelsen.
 • Næste gang hunden dutter på din hånd, siger du ”yes” og kaster nu godbidden en halv-en meter væk fra dig selv. 
 • Lad hunden løbe ud og tage godbidden og hurtigt vende tilbage til dig igen.
 • Når hunden er på vej tilbage mod dig, kan du holde duttehånden frem, så hunden ved, at den igen har mulighed for at dutte og få belønning for det.
 • Kast hver gang godbidden lidt væk efter ”yes” for dut på hånden.
 • Træn fortsat i små serier af fem-seks gentagelser, afslut med ”fri” og hold en pause eller skift til en anden øvelse.

Trin 3

 • Nu kan du begynde at kaste godbidden lidt længere væk, når hunden har duttet på hånden, og du har sagt ”yes”, idet hunden dutter. Øg gradvist afstanden, så du kommer op på mindst fire-fem meter og gerne mere. Sørg altid for, at underlaget er skridsikkert, så din hund ikke glider, når den løber ud for at få fat i den kastede godbid.
 • Hold hver gang duttehånden fremme, når hunden er på vej tilbage, så den er klar over, at den igen kan dutte og få belønning for det. Det giver et træk hen mod hånden og mod dig, som styrker hundens lyst til at løbe tilbage til dig, hvilket netop er det, vi ønsker, når vi er i gang med at lave den indledende træning til indkald.
 • Når du vil afslutte en serie af gentagelser, kan du give en ekstra god belønning henne ved dig selv. Du kan juble og fodre en bunke lækre godbidder hurtigt efter hinanden, så hunden oplever det som en fest at løbe retur til dig.
 • Afslut fortsat med ”fri”.

Trin 4

 • Nu kan du begynde at træne indløb til snudedut på hånd forskellige steder. Vælg i første omgang steder med ganske få forstyrrelser og et underlag, hvor det er let for hunden at finde den kastede godbid.
 • Gradvist kan du begynde at træne på steder med flere forstyrrelser, f.eks. hvor underlaget dufter spændende, eller hvor der er hunde, andre dyr eller mennesker i nærheden. 
 • Det er en god ide altid at veksle mellem lette og lidt sværere gentagelser, når du træner øvelsen. Lav flest af de lette indløb til snudedut på hånd og en gang imellem noget, der er lidt sværere. På den måde sætter du hele tiden din hund op til succes.
 • Afslut fortsat træningen med ”fri”.
Indløb til snudedut på hånd – indledende træning til indkald

Tilpas træningen til din hund

Snudedut på hånd og indløb til snudedut på hånd kan laves med alle hunde. Tilpas træningen til din hunds alder og fysiske stand. Unge hvalpe kan ikke overskue så store afstande, når vi kaster godbidder væk fra dem, så tilpas afstanden du kaster en godbid, når du træner med en ung hvalp. Hvis din hund er ældre, skal du være ekstra opmærksom på, at den ikke glider på underlaget, når den løber efter en kastet godbid. Vælg et solidt og skridsikkert underlag til træningen. Uanset din hunds alder, kan I have glæde af at træne disse øvelser, der styrker jeres samarbejde og hundens lyst til at løbe tilbage til dig. Træn med fokus på at sætte hunden op til succes, så den oplever, at træningen er en sjov leg.


Træning med kastede godbidder

Skriv en kommentar til Træning med kastede godbidder

Karen S. Ulrich

Når du har arbejdet med de grundlæggende kontaktøvelser, ”tjek-ind øvelsen” og ”kontakt, når du har godbidder i hænderne”, kan du udvide din træning ved at lære din hund at skynde sig tilbage til dig, når du har kastet en godbid lidt væk, når du træner med den.

Træning med kastede godbidder understøtter kontakttræningen og fungerer samtidig som et fundament for den videre træning. Det gælder både indkald, som er en af de vigtigste øvelser, du kan træne med din hund, og helt generelt i forhold til træning, hvor fokus er på at få hunden til at lytte til dine signaler og være opmærksom, når du har brug for det. Din hund vil hurtigt forstå ideen i øvelserne og vil elske legen.

Når du går i gang med en ny øvelse i din træning, er det altid en god ide at træne øvelserne hjemme i rolige omgivelser i første omgang. Når hunden er blevet super skrap til træningen hjemme, kan du gradvist træne på steder med flere forstyrrelser, f.eks. i haven, rolige steder på gåture, og gradvist på steder med flere forstyrrelser. Gå gradvist frem, så hunden hele tiden kan koncentrere sig og er med på legen. Ved at bygge træningen gradvist op, kan du hjælpe din hund til at lære, at det altid kan betale sig at være opmærksom på dig og lytte til dig – både når I er hjemme, og når du har hunden med ude andre steder.

Træningsøvelsen “Return to sender”, hvor hunden skynder sig tilbage til dig, efter at have spist en kastet godbid.

Godbids return to sender

Denne øvelse lærer hunden, at der sker noget helt fantastisk henne hos dig, når den skynder sig tilbage efter at have spist en kastet godbid. Du har brug for godbidder af to kvaliteter til denne øvelse. Den ene slags godbidder skal være mellem til lave i værdi, f.eks. tørfoder. Den anden slags godbidder skal være noget super lækkert, som din hund er vild med, f.eks. pølse, frikadelle, kylling, ost eller tubeguf.

Trin 1

 • Træn først på et fast underlag, så hunden kan se den godbid, du kaster. Det kan være gulvtæppe, fliser, asfalt eller grus. Et glat trægulv egner sig ikke så godt, da hunden kan glide på gulvet, når den løber efter en kastet godbid. Hvis du træner på græs, risikerer du, at hunden ikke kan finde den kastede godbid og begynder at søge i stedet.
 • Beløn hunden et par gange for at tilbyde kontakt.
 • Kast nu en godbid ca. en meter væk og lad hunden løbe ud og samle den op og spise den.
 • Så snart hunden er færdig med godbidden og vender hovedet mod dig, jubler du og inviterer hunden tilbage til dig, hvor du roser og belønner med fire-fem af de super lækre godbidder lige efter hinanden.
 • Vent til hunden giver dig øjenkontakt og lav en ny gentagelse, hvor du begynder med at kaste den kedelige godbid og efterfølgende belønner med de lækre godbidder henne ved dig selv.
 • Lav fire-fem gentagelser og hold så en lille pause. Sig ”fri” til hunden og vis den tomme hænder, når du vil holde en pause.

Trin 2

 • Begynd som i trin 1, men nu kan du vente på, at hunden begynder at løbe tilbage mod dig, når den har spist den kastede kedelige godbid.
 • Igen jubler du og giver hunden fire-fem af de super lækre godbidder, når den er kommet hen til dig. 
 • Lav igen fire-fem gentagelser, slut med ”fri” og hold en pause.

Trin 3

 • Nu kan du kaste den kedelige godbid lidt længere væk, f.eks. to-tre meter væk. 
 • Når hunden kommer løbende tilbage til dig efter at have spist den kastede godbid, jubler du og belønner med de super lækre godbidder. Vær glad og generøs, så hunden oplever, at det virkelig er en fest at skynde sig tilbage til dig, når den har spist den kastede godbid.

Trin 4

 • I takt med, at hunden bliver mere sikker i øvelsen, kan du kaste godbidden længere væk fra dig selv. Du kan også begynde at træne andre steder og på andre underlag. 
 • Når du skifter til et nyt sted, er det en god ide at lave et par lette gentagelser af øvelsen, før du kaster den kedelige godbid lidt længere væk. Det samme gælder, når du vil træne på en ny type underlag.
 • Afslut altid med ”fri”.
Godbids return to sender

Øvelsen kan både bruges som en sjov leg, der lærer hunden, at det er fantastisk at løbe hen til dig, og når du arbejder med øvelser i din træning, hvor det kan være praktisk at levere en belønning ved at kaste godbidden.

Godbidsjagt

Denne øvelse er en variation af godbids return to sender. I denne øvelse kaster du en ny godbid, når hunden løber tilbage til dig i stedet for at belønne inde hos dig selv. Mange hunde synes, at det er super sjovt at jagte kastede godbidder. I denne øvelse bruger du kun godbidder af én kvalitet, og det skal være noget, hunden er rigtig glad for. Godbidderne skal være faste, så de ikke smuldrer.

Trin 1

 • Begynd på et fast underlag, så hunden kan se godbidderne, når du kaster dem.
 • Du kan begynde i det små inde i stuen, hvor du sætter dig på gulvet og bare triller godbidderne hen ad gulvet, så hunden fanger ideen med øvelsen.
 • Hav dine godbidder klar et let tilgængeligt sted, hvor de ikke distraherer hunden.
 • Tril en godbid lige så stille hen ad gulvet med en rolig håndbevægelse, så hunden kan følge bevægelsen og lærer at se godbidden, der triller hen ad gulvet.
 • Lad hunden gå ud og tage godbidden og spise den.
 • Når hunden ser på dig igen, triller du en ny godbid hen ad gulvet – i en anden retning. Lad igen hunden spise godbidden.
 • Gentag fem-otte gange, afslut med ”fri” og hold en pause.

Trin 2

 • Vælg et underlag, hvor hunden ikke glider, hvis den løber lidt hurtigere.
 • Stå op og kast en godbid en-to meter væk med en rolig håndbevægelse, så hunden kan se, hvor godbidden lander.
 • Lad hunden løbe ud og tage godbidden. 
 • Når hunden er på vej tilbage mod dig, kan du rose med glad stemme, f.eks. ”jaaahh” eller ”yes” og så kaste en ny godbid i en anden retning.
 • Lav fem-otte gentagelser, afslut med ”fri” og hold en pause.

Trin 3

 • Træn fortsat på et skridsikkert underlag og gerne med plads til, at du kan kaste godbidderne lidt længere væk, så hunden virkelig kan begynde at jagte dem.
 • Kast en godbid tre-fire meter væk og lad hunden suse ud og tage den.
 • Når hunden kommer løbende tilbage mod dig, roser du med ”jaaahh”/”yes” og kaster en ny godbid i en anden retning. 
 • Varier hvor du kaster godbidden hen, så du skaber noget uforudsigelighed for hunden. Det gør legen sjovere. Du kan både kaste til siderne, væk fra dig selv og ind mellem dine ben, når hunden er på vej tilbage mod dig.
 • Træn fortsat i serier af fem-otte gentagelser og afslut hver session med ”fri”.
Godbidsjagt

Denne øvelse kan også trænes i forskellige miljøer, så hunden gradvist bliver dygtig til hurtigt at suse ud og finde en kastet godbid og komme løbende tilbage for at få en ny godbidsjagt. Øvelsen kan både bruges som en selvstændig leg og som en sjov måde at belønne på, når du træner forskellige øvelser med din hund.

Træning med kastede godbidder kan laves med alle hunde. Tilpas træningen til din hunds alder og fysiske stand. Unge hvalpe kan ikke overskue så store afstande, når vi kaster godbidder væk fra dem, og en ældre hund vil ikke løbe så hurtigt. Vær altid opmærksom på, at du træner på et underlag, hvor hunden ikke glider, når den løber. Uanset din hunds alder, vil den helt sikkert synes, at det er super sjovt at lave øvelserne med de kastede godbidder – enten som en hyggelig aktivitet i hverdagen, eller som en del af jeres almindelige træning, f.eks. når du træner indkald, hvor du gerne vil have, at hunden synes, at det er sjovt at løbe tilbage til dig.


Den vigtige kontakt

Skriv en kommentar til Den vigtige kontakt

Karen S. Ulrich

Hvorfor er kontakttræning så vigtigt med vores hunde? Hvis hunden skal være familiehund og ikke deltage i konkurrenceorienteret træning, er det så relevant at træne kontaktøvelser med den? Svaret er JA!

Uanset om du har ambitioner om at dyrke en hundesport med din hund, eller om du udelukkende ønsker en sød og god familiehund, er kontakttræning en af de vigtigste færdigheder, du kan lære din hund. Uden kontakt – intet samarbejde, og vi har alle brug for, at vores hunde kan lytte til os og samarbejde med os i hverdagen.

“Igennem træning af nogle enkle kontaktøvelser, kan du lægge fundamentet for et godt samarbejde med din hund. Øvelserne lærer hunden, at det kan betale sig at være opmærksom på dig og at tilbyde kontakt.”

Træn øvelserne hjemme i rolige omgivelser i første omgang. Når hunden er blevet super skrap til træningen hjemme, kan du gradvist træne på steder med flere forstyrrelser, f.eks. i haven, rolige steder på gåture, og gradvist på steder med flere forstyrrelser. Gå gradvist frem, så hunden hele tiden kan rumme at tilbyde dig kontakt og ikke bliver distraheret af det, der sker omkring den. Ved at bygge træningen gradvist op, kan du hjælpe din hund til at lære, at det altid kan betale sig at være opmærksom på dig og lytte til dig – både når I er hjemme, og når du har hunden med ude andre steder.

Til træningen har du brug for et markørsignal, dvs. en besked til hunden om, at det den gør lige nu giver adgang til en godbid. Du kan bruge et kort ord som markørsignal, f.eks. ”yes”. Du kan også bruge et kliklyd, du laver med munden, eller en klikker, du har i hånden. I anvisningen til den praktiske træning af øvelserne, er ”yes” anvendt som markørsignal. Anvend det signal, du selv foretrækker.

Du har også brug for nogle godbidder, som hunden synes rigtig godt om. Afhængigt af din hund, kan du enten bruge hundens foder, eller du kan bruge noget ekstra lækkert, som tørrede guffer fra hundemadsbutikken eller små bidder af pølse, frikadelle eller ost. Vælg nogle godbidder, som din hund er vild med, og som harmonerer med den kost, du giver hunden.

Tjek ind øvelse

Denne øvelse lærer hunden, at det kan betale sig at se på dig og give dig øjenkontakt.

Tjek-ind øvelse

Trin 1

 • Hav nogle godbidder klar et sted, hvor de ikke distraherer hunden, f.eks. i en lomme, en hånd holdt bag ryggen eller i en skål på bordet ved siden af, hvor du står.
 • Vælg et helt roligt miljø til den første træning.
 • Afvent at hunden ser på dig – den behøver ikke at give langvarig øjenkontakt – bare et blik i retning af dit ansigt er fint. Sig ”yes” og giv derefter hunden en godbid.
 • Vent et øjeblik til hunden har spist godbidden og afvent så, at den igen ser på dig. Sig igen ”yes” og giv en godbid.
 • Lav fem-otte gentagelser og hold så en lille pause. Sig ”fri” til hunden og vis den tomme hænder, når du vil holde en pause. Gå også lidt væk fra hunden, når du afbryder for at holde en pause. På den måde bliver det tydeligt for hunden, at der er en pause i træningen.

Trin 2

 • Næste gang du træner, kan du vente på, at hunden giver dig direkte øjenkontakt, før du siger ”yes” og derefter giver den en godbid.
 • Lav igen fem-otte gentagelser, slut med ”fri” og hold en pause.
 • Lav øvelsen et par gange om dagen, indtil hunden er super sikker i straks at tilbyde øjenkontakt, når du gør klar til træning.

Trin 3

 • Derefter kan du begynde at træne andre steder. Vær klar over, at hunden ikke vil være helt så koncentreret, når du flytter træningen til et nyt sted. Efter et par sessioner i det nye miljø, vil hunden igen tilbyde øjenkontakten hurtigt og sikkert. 
 • Beløn hver gang hunden tilbyder øjenkontakt med ”yes” og godbid.
 • Afslut altid med ”fri”.
 • Flyt til et nyt og lidt sværere miljø, når hunden er blevet super sikker i at tilbyde øjenkontakt i det miljø, du træner i.

Beløn også gerne for, at hunden ”tjekker ind” ved at tilbyde øjenkontakt, når I er ude at gå tur. Hunden skal ikke se på dig hele tiden, men det er fint at belønne, hvis hunden tilbyder øjenkontakt frivilligt, eller hvis du har sagt dens navn. Giv den fri igen, når du har belønnet for øjenkontakten med ”yes” og godbid.

Kontakt når du har godbidder i hænderne

Denne øvelse lærer hunden at se på dig og give dig øjenkontakt, når du har godbidder i hænderne – i stedet for at stirre på dine hænder. Træn øvelsen, når din hund har lært Tjek-ind øvelsen.

Kontaktøvelse med godbidder i hænderne

Trin 1

 • Tag en godbid i hver hånd og lad hunden se/snuse, så den ved, at de er der.
 • Hold hænderne ned langs siden og hold dem helt roligt. Afvent, at hunden giver dig øjenkontakt.
 • Sig ”yes” og giv en godbid fra en af hænderne, når hunden giver dig øjenkontakt.
 • Gentag fem-otte gange. Giv godbid fra skiftende hænder, så hunden ikke ved, hvilken hånd du leverer godbidden fra. Afslut sessionen med ”fri”.
 • Træn over er par sessioner, indtil hunden hurtigt og sikkert giver dig øjenkontakt, når du holder hænderne med godbidderne ned langs siden.

Trin 2

 • Vis hunden, at du har en godbid i hver hånd, og hold nu hænderne lidt ud fra kroppen – hvor du stadig holder dem ret lavt.
 • Afvent at hunden tilbyder dig øjenkontakt.
 • Sig ”yes” og giv hunden en godbid fra den ene hånd.
 • Lav fem-otte gentagelser, hvor du igen giver godbid fra skiftende hænder, så der ikke er et mønster for hunden ift. hvilken hånd, der leverer godbidden efter ”yes”.
 • Afslut med ”fri”.

Trin 3

 • Nu kan du begynde at holde hænderne med godbidder lidt mere ud fra din krop, så hunden gradvist bliver udfordret lidt mere ift. at kunne give øjenkontakt, når du står med godbidder i hænderne. Gå langsomt frem, så hunden hele tiden har let ved at gøre det, du ønsker.
 • Godbidder i hænderne, som du holder lidt mere ud fra kroppen og gradvist lidt højere oppe. Sig ”yes” og giv godbid, hver gang hunden giver dig øjenkontakt.
 • Til sidst kan du stå med godbidder i hænderne, hvor du holder hænderne strakt helt ud fra kroppen i din egen skulderhøjde. ”Yes” og godbid, hver gang hunden giver dig øjenkontakt.
 • Træn fortsat i serier af fem-otte gentagelser og afslut hver session med ”fri”.

Denne øvelse kan også trænes i forskellige miljøer, så hunden gradvist bliver dygtig til at give dig øjenkontakt, når du holder hænderne ud til siden med godbidder i hænderne, når der er forstyrrelser i omgivelserne.

Kontaktøvelser er til alle hunde

Kontaktøvelserne kan trænes med alle hunde. Hvis du har en ung hvalp, vil det være et godt sted at begynde din træning. Hvis du har en ældre hund, der ikke har prøvet disse øvelser før, vil du opleve, at hunden også hurtigt fanger ideen. Uanset din hunds alder, vil din hund elske denne træning, og du vil opleve, at du får en hund, der er mere opmærksom på dig og lytter mere til dig i hverdagen.