Snudedut på hånd

Skriv en kommentar til Snudedut på hånd

Karen S. Ulrich

Når du har etableret det grundlæggende samarbejde med din hund via kontaktøvelser og øvelserne med de kastede godbidder, hvor hunden lærer hurtigt at finde en kastet godbid og derefter straks at løbe tilbage til dig, kan du lære din hund at dutte på din hånd, når du holder hånden frem mod hunden. Øvelsen er sjov og kan bruges til mange ting i din videre træning. Den kan bl.a. bruges, når du arbejder med de første trin i indkaldstræningen, som vi også vil se på i denne blog. Snudedut på hånd kan udvides til, at din hund lærer at følge din hånd som en vejledning, når den skal lære andre øvelser. Det vil vi se på i en senere blog.

Med al træning, er det en god ide at gå i gang med indlæring af en ny øvelse i rolige omgivelser, så din hund har let ved at koncentrere sig. Når hunden er blevet super skrap til øvelsen hjemme, kan du begynde at træne på steder med lidt flere forstyrrelser, f.eks. i haven, rolige steder på gåture, og efterhånden på steder med flere forstyrrelser. Gå gradvist frem, så din hund hele tiden kan koncentrere sig og er med på legen.

Til træningen har du brug for et markørsignal, dvs. en besked til hunden om, at det den gør lige nu giver adgang til en godbid. Du kan bruge et kort ord som markørsignal, f.eks. ”yes”. Du kan også bruge en kliklyd, du laver med munden, eller en klikker, du har i hånden. I anvisningen til den praktiske træning af øvelserne, er ”yes” anvendt som markørsignal. Anvend det signal, du selv foretrækker.

Du lærer din hund din hund at dutte med snuden på din hånd, når du holder hånden frem mod den med en åben håndflade.

Snudedut på hånd

Denne øvelse lærer din hund at dutte med snuden på din hånd, når du holder hånden frem mod den med en åben håndflade. Du skal bruge nogle lækre godbidder, som din hund er glad for. Det er en fordel, hvis du kun håndterer godbidderne med den ene hånd, så den hånd, hunden skal dutte på, ikke er fedtet ind i duften af godbidder. Det vil sige, at du i første omgang bruger den ene hånd som ”duttehånd” og den anden til at levere godbidder med. 

Et alternativ til håndfladen er, at du holder et lille låg af metal eller plast inde i håndfladen, så hunden dutter på låget i stedet for direkte på håndfladen. Hvis din hund har en tendens til at ville slikke på din håndflade, kan det være en god løsning med låget i hånden, indtil hunden er sikker i øvelsen. Derefter kan du udfase låget og lære hunden at dutte direkte på hånden. Prøv evt. begge dele og vælg den løsning, der passer bedst for dig og din hund. Øvelsen er beskrevet med håndfladen nedenfor.

Trin 1

  • Hav dine godbidder klar et sted, hvor de ikke distraherer hunden, f.eks. i en hånd holdt bag ryggen eller i en lomme, hvor det er let for dig at få fat i dem.
  • Beløn hunden et par gange for at tilbyde kontakt.
  • Hold håndfladen lodret, så tommelfingeren peger opad og fingrene væk fra dig selv, når du holder den frem mod hunden.
  • Hold håndfladen frem, fem-ti cm fra hundens snude. Hunden vil orientere sig mod hånden eller snuse til eller dutte på hånden med snuden.
  • Sig ”yes” i det øjeblik hunden orienterer sig mod/snuser til/dutter på hånden og giv derefter en godbid med den anden hånd.
  • Flyt duttehånden væk, mens hunden spiser sin godbid. Når hunden er færdig med godbidden, er den klar til at prøve igen.
  • Hvis hunden ikke reagerer på den fremstrakte håndflade i løbet af et par sekunder, flytter du hånden om bag ryggen, venter et par sekunder og prøver igen. Du kan trække hånden lidt væk fra hundens snude, når du holder den frem. Det kan øge hundens interesse.
  • Vær hele tiden opmærksom på, at det er hunden, der søger frem mod håndfladen og ikke dig, der dutter hånden ind mod hundens snude. Det lærer hunden ikke noget af.
  • Træn i små serier af fem-seks gentagelser, hvor du holder hånden frem og belønner for al interesse fra hundens side. 
  • Hold en pause efter en serie af gentagelser, hvor du enten laver noget andet med hunden, f.eks. et par kontaktøvelser, eller hvor du helt afslutter træningen. Sig ”fri” til hunden og vis tomme hænder, når du afslutter en serie af gentagelser af snudedut på hånd.
Snudedut på hånd

Trin 2

  • På dette trin er målet, at hunden bliver sikker i at dutte på den fremstrakte håndflade, så snart hånden holdes frem.
  • Begynd som på trin 1 og sorter efterhånden i hundens adfærd, så du kun belønner, når hunden strækker sig frem og berører håndfladen med snuden til et kort dut. Det vil sige, at du venter lidt, hvis hunden kun ser mod hånden eller snuser til den.
  • Sig ”yes”, idet hunden dutter på hånden, og giv straks efter en godbid.
  • Husk fortsat at tage duttehånden væk, mens hunden spiser sin godbid.
  • Træn igen i små serier af fem-seks gentagelser med pauser imellem, indtil hunden virker sikker i at dutte på den fremstrakte håndflade.

Trin 3

  • Når hunden sikkert dutter på den fremstrakte håndflade, kan du prøve at træne det samme med den anden hånd som duttehånd.
  • Gå lidt tilbage i træningen og beløn som på trin 1 for, at hunden ser mod, snuser til eller dutter på hånden.
  • Sig ”yes”, idet hunden viser interesse for hånden, og giv straks efter en godbid.
  • Hunden vil hurtigt finde ud af, at øvelsen er den samme, selvom du bruger den anden hånd, og du vil hurtigt få et snudedut på hånden, når du holder den frem.
  • Træn fortsat i små serier af fem-seks gentagelser med pauser imellem, indtil hunden virker sikker i at dutte på den nye duttehånd.

Trin 4

  • Nu kan du prøve at holde duttehånden lidt længere væk fra hunden og i forskellige positioner, ude til den ene side og den anden side, lidt oppe og lidt nede, så hunden skal flytte sig lidt eller strække sig lidt for at komme til at dutte. Hold altid hånden, så hunden ikke skal hoppe for at komme til at dutte på den.
  • Sig ”yes”, når hunden dutter på hånden, og giv straks efter en godbid.
  • Varier mellem lette dut, hvor hånden er foran hundens snude, og nogle lidt sværere dut, hvor hånden holdes lidt væk fra hunden i en anden position. Lav flest af de lette dut, så hunden hele tiden oplever at have succes.
  • Du kan også begynde at dumpe nogle af godbidderne ned på underlaget, efter du har sagt ”yes”, så hunden skal samle godbidden op og derefter se tilbage på dig, når den er klar igen til et nyt forsøg.
  • Afslut altid med ”fri”.

Øvelsen kan både bruges som en sjov leg, der lærer hunden at samarbejde med dig, og den kan bruges som en indledende del af indkaldstræningen, som det er beskrevet nedenfor. 

Indløb til snudedut på hånd – indledende træning til indkald

Denne øvelse kombinerer snudedut på hånd og de to øvelser fra den foregående blog, hvor der blev arbejdet med kastede godbidder. Træn disse øvelser først, så du er sikker på, at din hund er sikker i at dutte på hånden og at løbe ud og hurtigt finde en kastet godbid og straks vende tilbage til dig. Brug lækre godbidder der ikke smuldrer til denne træning.

Trin 1

  • Repeter snudedut på hånd og øvelserne med de kastede godbidder et par gange.
  • Begynd på et fast underlag, så hunden kan se godbidderne, når du kaster dem.
  • Hold hånden frem og lad hunden dutte på den. Sig ”yes”, idet hunden dutter på hånden. Dump godbidden på underlaget tæt ved dig selv.
  • Så snart hunden har spist godbidden og ser op på dig, kan du gentage og lade hunden dutte på hånden igen og belønne på samme måde.
  • Træn i små serier af fem-seks gentagelser, afslut med ”fri” og hold en pause eller skift til en anden øvelse.

Trin 2

  • Begynd som på trin 1 og lav et par gentagelser af øvelsen.
  • Næste gang hunden dutter på din hånd, siger du ”yes” og kaster nu godbidden en halv-en meter væk fra dig selv. 
  • Lad hunden løbe ud og tage godbidden og hurtigt vende tilbage til dig igen.
  • Når hunden er på vej tilbage mod dig, kan du holde duttehånden frem, så hunden ved, at den igen har mulighed for at dutte og få belønning for det.
  • Kast hver gang godbidden lidt væk efter ”yes” for dut på hånden.
  • Træn fortsat i små serier af fem-seks gentagelser, afslut med ”fri” og hold en pause eller skift til en anden øvelse.

Trin 3

  • Nu kan du begynde at kaste godbidden lidt længere væk, når hunden har duttet på hånden, og du har sagt ”yes”, idet hunden dutter. Øg gradvist afstanden, så du kommer op på mindst fire-fem meter og gerne mere. Sørg altid for, at underlaget er skridsikkert, så din hund ikke glider, når den løber ud for at få fat i den kastede godbid.
  • Hold hver gang duttehånden fremme, når hunden er på vej tilbage, så den er klar over, at den igen kan dutte og få belønning for det. Det giver et træk hen mod hånden og mod dig, som styrker hundens lyst til at løbe tilbage til dig, hvilket netop er det, vi ønsker, når vi er i gang med at lave den indledende træning til indkald.
  • Når du vil afslutte en serie af gentagelser, kan du give en ekstra god belønning henne ved dig selv. Du kan juble og fodre en bunke lækre godbidder hurtigt efter hinanden, så hunden oplever det som en fest at løbe retur til dig.
  • Afslut fortsat med ”fri”.

Trin 4

  • Nu kan du begynde at træne indløb til snudedut på hånd forskellige steder. Vælg i første omgang steder med ganske få forstyrrelser og et underlag, hvor det er let for hunden at finde den kastede godbid.
  • Gradvist kan du begynde at træne på steder med flere forstyrrelser, f.eks. hvor underlaget dufter spændende, eller hvor der er hunde, andre dyr eller mennesker i nærheden. 
  • Det er en god ide altid at veksle mellem lette og lidt sværere gentagelser, når du træner øvelsen. Lav flest af de lette indløb til snudedut på hånd og en gang imellem noget, der er lidt sværere. På den måde sætter du hele tiden din hund op til succes.
  • Afslut fortsat træningen med ”fri”.
Indløb til snudedut på hånd – indledende træning til indkald

Tilpas træningen til din hund

Snudedut på hånd og indløb til snudedut på hånd kan laves med alle hunde. Tilpas træningen til din hunds alder og fysiske stand. Unge hvalpe kan ikke overskue så store afstande, når vi kaster godbidder væk fra dem, så tilpas afstanden du kaster en godbid, når du træner med en ung hvalp. Hvis din hund er ældre, skal du være ekstra opmærksom på, at den ikke glider på underlaget, når den løber efter en kastet godbid. Vælg et solidt og skridsikkert underlag til træningen. Uanset din hunds alder, kan I have glæde af at træne disse øvelser, der styrker jeres samarbejde og hundens lyst til at løbe tilbage til dig. Træn med fokus på at sætte hunden op til succes, så den oplever, at træningen er en sjov leg.


Træning med kastede godbidder

1 kommentar til Træning med kastede godbidder

Karen S. Ulrich

Når du har arbejdet med de grundlæggende kontaktøvelser, ”tjek-ind øvelsen” og ”kontakt, når du har godbidder i hænderne”, kan du udvide din træning ved at lære din hund at skynde sig tilbage til dig, når du har kastet en godbid lidt væk, når du træner med den.

Træning med kastede godbidder understøtter kontakttræningen og fungerer samtidig som et fundament for den videre træning. Det gælder både indkald, som er en af de vigtigste øvelser, du kan træne med din hund, og helt generelt i forhold til træning, hvor fokus er på at få hunden til at lytte til dine signaler og være opmærksom, når du har brug for det. Din hund vil hurtigt forstå ideen i øvelserne og vil elske legen.

Når du går i gang med en ny øvelse i din træning, er det altid en god ide at træne øvelserne hjemme i rolige omgivelser i første omgang. Når hunden er blevet super skrap til træningen hjemme, kan du gradvist træne på steder med flere forstyrrelser, f.eks. i haven, rolige steder på gåture, og gradvist på steder med flere forstyrrelser. Gå gradvist frem, så hunden hele tiden kan koncentrere sig og er med på legen. Ved at bygge træningen gradvist op, kan du hjælpe din hund til at lære, at det altid kan betale sig at være opmærksom på dig og lytte til dig – både når I er hjemme, og når du har hunden med ude andre steder.

Træningsøvelsen “Return to sender”, hvor hunden skynder sig tilbage til dig, efter at have spist en kastet godbid.

Godbids return to sender

Denne øvelse lærer hunden, at der sker noget helt fantastisk henne hos dig, når den skynder sig tilbage efter at have spist en kastet godbid. Du har brug for godbidder af to kvaliteter til denne øvelse. Den ene slags godbidder skal være mellem til lave i værdi, f.eks. tørfoder. Den anden slags godbidder skal være noget super lækkert, som din hund er vild med, f.eks. pølse, frikadelle, kylling, ost eller tubeguf.

Trin 1

  • Træn først på et fast underlag, så hunden kan se den godbid, du kaster. Det kan være gulvtæppe, fliser, asfalt eller grus. Et glat trægulv egner sig ikke så godt, da hunden kan glide på gulvet, når den løber efter en kastet godbid. Hvis du træner på græs, risikerer du, at hunden ikke kan finde den kastede godbid og begynder at søge i stedet.
  • Beløn hunden et par gange for at tilbyde kontakt.
  • Kast nu en godbid ca. en meter væk og lad hunden løbe ud og samle den op og spise den.
  • Så snart hunden er færdig med godbidden og vender hovedet mod dig, jubler du og inviterer hunden tilbage til dig, hvor du roser og belønner med fire-fem af de super lækre godbidder lige efter hinanden.
  • Vent til hunden giver dig øjenkontakt og lav en ny gentagelse, hvor du begynder med at kaste den kedelige godbid og efterfølgende belønner med de lækre godbidder henne ved dig selv.
  • Lav fire-fem gentagelser og hold så en lille pause. Sig ”fri” til hunden og vis den tomme hænder, når du vil holde en pause.

Trin 2

  • Begynd som i trin 1, men nu kan du vente på, at hunden begynder at løbe tilbage mod dig, når den har spist den kastede kedelige godbid.
  • Igen jubler du og giver hunden fire-fem af de super lækre godbidder, når den er kommet hen til dig. 
  • Lav igen fire-fem gentagelser, slut med ”fri” og hold en pause.

Trin 3

  • Nu kan du kaste den kedelige godbid lidt længere væk, f.eks. to-tre meter væk. 
  • Når hunden kommer løbende tilbage til dig efter at have spist den kastede godbid, jubler du og belønner med de super lækre godbidder. Vær glad og generøs, så hunden oplever, at det virkelig er en fest at skynde sig tilbage til dig, når den har spist den kastede godbid.

Trin 4

  • I takt med, at hunden bliver mere sikker i øvelsen, kan du kaste godbidden længere væk fra dig selv. Du kan også begynde at træne andre steder og på andre underlag. 
  • Når du skifter til et nyt sted, er det en god ide at lave et par lette gentagelser af øvelsen, før du kaster den kedelige godbid lidt længere væk. Det samme gælder, når du vil træne på en ny type underlag.
  • Afslut altid med ”fri”.
Godbids return to sender

Øvelsen kan både bruges som en sjov leg, der lærer hunden, at det er fantastisk at løbe hen til dig, og når du arbejder med øvelser i din træning, hvor det kan være praktisk at levere en belønning ved at kaste godbidden.

Godbidsjagt

Denne øvelse er en variation af godbids return to sender. I denne øvelse kaster du en ny godbid, når hunden løber tilbage til dig i stedet for at belønne inde hos dig selv. Mange hunde synes, at det er super sjovt at jagte kastede godbidder. I denne øvelse bruger du kun godbidder af én kvalitet, og det skal være noget, hunden er rigtig glad for. Godbidderne skal være faste, så de ikke smuldrer.

Trin 1

  • Begynd på et fast underlag, så hunden kan se godbidderne, når du kaster dem.
  • Du kan begynde i det små inde i stuen, hvor du sætter dig på gulvet og bare triller godbidderne hen ad gulvet, så hunden fanger ideen med øvelsen.
  • Hav dine godbidder klar et let tilgængeligt sted, hvor de ikke distraherer hunden.
  • Tril en godbid lige så stille hen ad gulvet med en rolig håndbevægelse, så hunden kan følge bevægelsen og lærer at se godbidden, der triller hen ad gulvet.
  • Lad hunden gå ud og tage godbidden og spise den.
  • Når hunden ser på dig igen, triller du en ny godbid hen ad gulvet – i en anden retning. Lad igen hunden spise godbidden.
  • Gentag fem-otte gange, afslut med ”fri” og hold en pause.

Trin 2

  • Vælg et underlag, hvor hunden ikke glider, hvis den løber lidt hurtigere.
  • Stå op og kast en godbid en-to meter væk med en rolig håndbevægelse, så hunden kan se, hvor godbidden lander.
  • Lad hunden løbe ud og tage godbidden. 
  • Når hunden er på vej tilbage mod dig, kan du rose med glad stemme, f.eks. ”jaaahh” eller ”yes” og så kaste en ny godbid i en anden retning.
  • Lav fem-otte gentagelser, afslut med ”fri” og hold en pause.

Trin 3

  • Træn fortsat på et skridsikkert underlag og gerne med plads til, at du kan kaste godbidderne lidt længere væk, så hunden virkelig kan begynde at jagte dem.
  • Kast en godbid tre-fire meter væk og lad hunden suse ud og tage den.
  • Når hunden kommer løbende tilbage mod dig, roser du med ”jaaahh”/”yes” og kaster en ny godbid i en anden retning. 
  • Varier hvor du kaster godbidden hen, så du skaber noget uforudsigelighed for hunden. Det gør legen sjovere. Du kan både kaste til siderne, væk fra dig selv og ind mellem dine ben, når hunden er på vej tilbage mod dig.
  • Træn fortsat i serier af fem-otte gentagelser og afslut hver session med ”fri”.
Godbidsjagt

Denne øvelse kan også trænes i forskellige miljøer, så hunden gradvist bliver dygtig til hurtigt at suse ud og finde en kastet godbid og komme løbende tilbage for at få en ny godbidsjagt. Øvelsen kan både bruges som en selvstændig leg og som en sjov måde at belønne på, når du træner forskellige øvelser med din hund.

Træning med kastede godbidder kan laves med alle hunde. Tilpas træningen til din hunds alder og fysiske stand. Unge hvalpe kan ikke overskue så store afstande, når vi kaster godbidder væk fra dem, og en ældre hund vil ikke løbe så hurtigt. Vær altid opmærksom på, at du træner på et underlag, hvor hunden ikke glider, når den løber. Uanset din hunds alder, vil den helt sikkert synes, at det er super sjovt at lave øvelserne med de kastede godbidder – enten som en hyggelig aktivitet i hverdagen, eller som en del af jeres almindelige træning, f.eks. når du træner indkald, hvor du gerne vil have, at hunden synes, at det er sjovt at løbe tilbage til dig.


Den vigtige kontakt

2 kommentarer til Den vigtige kontakt

Karen S. Ulrich

Hvorfor er kontakttræning så vigtigt med vores hunde? Hvis hunden skal være familiehund og ikke deltage i konkurrenceorienteret træning, er det så relevant at træne kontaktøvelser med den? Svaret er JA!

Uanset om du har ambitioner om at dyrke en hundesport med din hund, eller om du udelukkende ønsker en sød og god familiehund, er kontakttræning en af de vigtigste færdigheder, du kan lære din hund. Uden kontakt – intet samarbejde, og vi har alle brug for, at vores hunde kan lytte til os og samarbejde med os i hverdagen.

“Igennem træning af nogle enkle kontaktøvelser, kan du lægge fundamentet for et godt samarbejde med din hund. Øvelserne lærer hunden, at det kan betale sig at være opmærksom på dig og at tilbyde kontakt.”

Træn øvelserne hjemme i rolige omgivelser i første omgang. Når hunden er blevet super skrap til træningen hjemme, kan du gradvist træne på steder med flere forstyrrelser, f.eks. i haven, rolige steder på gåture, og gradvist på steder med flere forstyrrelser. Gå gradvist frem, så hunden hele tiden kan rumme at tilbyde dig kontakt og ikke bliver distraheret af det, der sker omkring den. Ved at bygge træningen gradvist op, kan du hjælpe din hund til at lære, at det altid kan betale sig at være opmærksom på dig og lytte til dig – både når I er hjemme, og når du har hunden med ude andre steder.

Til træningen har du brug for et markørsignal, dvs. en besked til hunden om, at det den gør lige nu giver adgang til en godbid. Du kan bruge et kort ord som markørsignal, f.eks. ”yes”. Du kan også bruge et kliklyd, du laver med munden, eller en klikker, du har i hånden. I anvisningen til den praktiske træning af øvelserne, er ”yes” anvendt som markørsignal. Anvend det signal, du selv foretrækker.

Du har også brug for nogle godbidder, som hunden synes rigtig godt om. Afhængigt af din hund, kan du enten bruge hundens foder, eller du kan bruge noget ekstra lækkert, som tørrede guffer fra hundemadsbutikken eller små bidder af pølse, frikadelle eller ost. Vælg nogle godbidder, som din hund er vild med, og som harmonerer med den kost, du giver hunden.

Tjek ind øvelse

Denne øvelse lærer hunden, at det kan betale sig at se på dig og give dig øjenkontakt.

Tjek-ind øvelse

Trin 1

  • Hav nogle godbidder klar et sted, hvor de ikke distraherer hunden, f.eks. i en lomme, en hånd holdt bag ryggen eller i en skål på bordet ved siden af, hvor du står.
  • Vælg et helt roligt miljø til den første træning.
  • Afvent at hunden ser på dig – den behøver ikke at give langvarig øjenkontakt – bare et blik i retning af dit ansigt er fint. Sig ”yes” og giv derefter hunden en godbid.
  • Vent et øjeblik til hunden har spist godbidden og afvent så, at den igen ser på dig. Sig igen ”yes” og giv en godbid.
  • Lav fem-otte gentagelser og hold så en lille pause. Sig ”fri” til hunden og vis den tomme hænder, når du vil holde en pause. Gå også lidt væk fra hunden, når du afbryder for at holde en pause. På den måde bliver det tydeligt for hunden, at der er en pause i træningen.

Trin 2

  • Næste gang du træner, kan du vente på, at hunden giver dig direkte øjenkontakt, før du siger ”yes” og derefter giver den en godbid.
  • Lav igen fem-otte gentagelser, slut med ”fri” og hold en pause.
  • Lav øvelsen et par gange om dagen, indtil hunden er super sikker i straks at tilbyde øjenkontakt, når du gør klar til træning.

Trin 3

  • Derefter kan du begynde at træne andre steder. Vær klar over, at hunden ikke vil være helt så koncentreret, når du flytter træningen til et nyt sted. Efter et par sessioner i det nye miljø, vil hunden igen tilbyde øjenkontakten hurtigt og sikkert. 
  • Beløn hver gang hunden tilbyder øjenkontakt med ”yes” og godbid.
  • Afslut altid med ”fri”.
  • Flyt til et nyt og lidt sværere miljø, når hunden er blevet super sikker i at tilbyde øjenkontakt i det miljø, du træner i.

Beløn også gerne for, at hunden ”tjekker ind” ved at tilbyde øjenkontakt, når I er ude at gå tur. Hunden skal ikke se på dig hele tiden, men det er fint at belønne, hvis hunden tilbyder øjenkontakt frivilligt, eller hvis du har sagt dens navn. Giv den fri igen, når du har belønnet for øjenkontakten med ”yes” og godbid.

Kontakt når du har godbidder i hænderne

Denne øvelse lærer hunden at se på dig og give dig øjenkontakt, når du har godbidder i hænderne – i stedet for at stirre på dine hænder. Træn øvelsen, når din hund har lært Tjek-ind øvelsen.

Kontaktøvelse med godbidder i hænderne

Trin 1

  • Tag en godbid i hver hånd og lad hunden se/snuse, så den ved, at de er der.
  • Hold hænderne ned langs siden og hold dem helt roligt. Afvent, at hunden giver dig øjenkontakt.
  • Sig ”yes” og giv en godbid fra en af hænderne, når hunden giver dig øjenkontakt.
  • Gentag fem-otte gange. Giv godbid fra skiftende hænder, så hunden ikke ved, hvilken hånd du leverer godbidden fra. Afslut sessionen med ”fri”.
  • Træn over er par sessioner, indtil hunden hurtigt og sikkert giver dig øjenkontakt, når du holder hænderne med godbidderne ned langs siden.

Trin 2

  • Vis hunden, at du har en godbid i hver hånd, og hold nu hænderne lidt ud fra kroppen – hvor du stadig holder dem ret lavt.
  • Afvent at hunden tilbyder dig øjenkontakt.
  • Sig ”yes” og giv hunden en godbid fra den ene hånd.
  • Lav fem-otte gentagelser, hvor du igen giver godbid fra skiftende hænder, så der ikke er et mønster for hunden ift. hvilken hånd, der leverer godbidden efter ”yes”.
  • Afslut med ”fri”.

Trin 3

  • Nu kan du begynde at holde hænderne med godbidder lidt mere ud fra din krop, så hunden gradvist bliver udfordret lidt mere ift. at kunne give øjenkontakt, når du står med godbidder i hænderne. Gå langsomt frem, så hunden hele tiden har let ved at gøre det, du ønsker.
  • Godbidder i hænderne, som du holder lidt mere ud fra kroppen og gradvist lidt højere oppe. Sig ”yes” og giv godbid, hver gang hunden giver dig øjenkontakt.
  • Til sidst kan du stå med godbidder i hænderne, hvor du holder hænderne strakt helt ud fra kroppen i din egen skulderhøjde. ”Yes” og godbid, hver gang hunden giver dig øjenkontakt.
  • Træn fortsat i serier af fem-otte gentagelser og afslut hver session med ”fri”.

Denne øvelse kan også trænes i forskellige miljøer, så hunden gradvist bliver dygtig til at give dig øjenkontakt, når du holder hænderne ud til siden med godbidder i hænderne, når der er forstyrrelser i omgivelserne.

Kontaktøvelser er til alle hunde

Kontaktøvelserne kan trænes med alle hunde. Hvis du har en ung hvalp, vil det være et godt sted at begynde din træning. Hvis du har en ældre hund, der ikke har prøvet disse øvelser før, vil du opleve, at hunden også hurtigt fanger ideen. Uanset din hunds alder, vil din hund elske denne træning, og du vil opleve, at du får en hund, der er mere opmærksom på dig og lytter mere til dig i hverdagen.


Få styr på din tur

Skriv en kommentar til Få styr på din tur

Ok, så lover jeg måske alligevel lidt for meget. Med mindre du er en af de heldige, der ejer en hund, der er født med generne, der koder for gå-pænt-i-snor-adfærd, så kan det kræve hårdt arbejde at lære din hund at gå pænt i snor.

Det er i mine øjne vigtigt, at vi overvejer, hvorfor hunden trækker. Der er én altoverskyggende grund til, at hunde trækker: de vil gerne hen til et andet sted! Det kan være til en duft, noget mad, der ligger på gaden, en anden hund eller bare væk fra snoren. De første handler alle om fristelser i miljøet, og den sidste handler om hunde, der har en form for klaustrofobi. Lad os vende blikket mod den første gruppe – de hunde der trækker, fordi de bliver fristet.

Fristelser i miljøet

Når jeg har teoriaften for mine nye kursister, plejer jeg at sige, at det vigtigste de skal huske er, at hunde gør, hvad der kan svare sig! Det hundetræning handler om, er at overbevise din hund om, at det bedst kan svare sig at udvise den adfærd, du gerne vil have. Det lyder let, men det er det ikke! For at få en hund, der går pænt i snor, skal du altså overbevise den om, at det altid bedst kan svare sig for den at gå i en løs line – også når det ikke passer. Det kræver, at hunden har lært, at det kan svare sig at vælge fristelser fra som en færdighed i sig selv.

Alle de “gode råd”

Der findes mange ”gode” råd i forhold til at lære din hund at gå pænt i snor – og mange former for udstyr. Før du køber udstyret eller prøver rådet af, så spørg dig selv: Vil rådet/udstyret være behageligt for min hund? Hvis svarer er nej, så lad være med at bruge det. Meget udstyr virker, fordi det bliver ubehageligt for hunden at trække. Det kan være, at du tænker, men så kan den jo bare lade være med at trække – og det er rigtigt, men nu er det hunde, vi taler om, og hvis din hund ikke har lært at hæmme sig selv, så vil den fejle, trække i snoren og dermed opleve ubehaget igen og igen. Du risikerer at blive associeret med i det ubehag, hunden føler, fordi du er i den anden ende af snoren. Det jeg forsøger at sige – det er ikke fordi udstyret ikke kan virke, men du risikerer at betale en pris. Den pris er en forringelse af din hunds relation til dig. Jeg lover – det kan lade sig gøre at lære en hund at gå pænt i snor uden at ty til ubehag! Det er dit valg.

Beløn den adfærd du gerne vil have

Mange af de ”gode” råd, du kan få, handler om, hvad du skal gøre, når din hund er ude og trække i snoren. Her er det for sent. For at bruge et godt brugt udtryk – du skal være mere proaktiv. Din hund skal vide, hvilken adfærd der kan svare sig – ikke hvilken der ikke kan. En tidligere elev sagde engang, at det at rette på hunden, når den trækker, svarer til at sætte sig ind i en taxa og sige: ”Jeg vil ikke til Paris”. Der er ikke megen information at hente. Du skal have meget mere fokus på at belønne den adfærd, du gerne vil have. Beløn din hund for at gå i løs line – og gør det ofte! At lære sin hund at gå pænt i snor er et maraton, ikke en sprint – tålmodighed er et must! Det tog mig 2 år (du læste rigtigt – 2 år) at lære min ældste hund at gå pænt i snor. Hun havde ingen naturlige anlæg for at lære det, modsat hendes datter på 7 måneder, som allerede har rimeligt styr på begrebet.

10 Tips til din gåtur med hunden

Jeg har samlet mine 10 tips til at få din træning til at fungere – men husk tålmodighed og vedholdenhed er de vigtigste!

  1. Sørg for din hund får sine behov dækket – fysisk, mentalt og socialt.
  2. Brug det rigtige udstyr – en Y-sele eller et bredt halsbånd. Undgå at din hund kommer til skade, når den trækker.
  3. Gå med en lang line – gerne mindst 3 meter. Hvis din line er meget kort, kan din hund næsten ikke undgå at komme til at trække.
  4. Gå til – og gå i det tempo der passer hunden.
  5. Brug lækre godbidder og gå de steder, hvor hunden gerne vil gå. f.eks. langs hegn, hække, osv.
  6. Kom rigtigt ud ad døren.
  7. Hvis det er muligt, så kør din hund steder hen, hvor den kan løbe løs, eller hav din hund i arbejdsmode indtil du kan lade den løbe løs. Så kan du træne på vej hjem fra turen – det er det letteste tidspunkt at træne.
  8. Marker og beløn jævnligt hunden for at gå med løs line – specielt hvis du kan se, at lige om lidt vil din hund trække i snoren. Er dine godbidder gode nok, vil den vende om uden at have trukket.
  9. Stå stille, hvis din hund trækker – beløn når I går fremad igen med en løs line!
  10. Træn selvkontrol som en separat færdighed – indlær det via frivillighed.

AV hvalpen bider!

Skriv en kommentar til AV hvalpen bider!

Jeg fik i år en hundehvalp i maj måned. Hun er en fantastisk hund, som jeg elsker højt, og hun vokser og udvikler sig rigtig fint. Alt er gået rigtig fint, undtagen en ting – hun bed og bed og bed i mine hænder og alle andre kropsdele, hun kunne komme i nærheden af.

Hvalp der kigger ind i kameraet
Min lille nye fantastiske hvalp.

Jeg har faktisk aldrig før haft en hund, der bed så meget i hænder. Jeg er helt sikker på at Coronaepidemien, og lock down har haft en del af skylden, da der ikke kunne komme nogen som helst mennesker på besøg, mens hun var hos opdrætteren. Dermed havde hun ikke så meget erfaring som normalt med forskellige mennesker og med at sidde og blive kælet med.

Normalt holder hvalpe op med bideadfærden senest når de har skiftet tænder, mellem 4 og 5 måneders alderen. Det skete heldigvis også for min lille bidehvalp. I mit arbejde som adfærdsrådgiver møder jeg ind imellem unghunde, hvor problemet er eskaleret helt ud af kontrol, og vi virkelig skal være kreative for at stoppe den virkelig dårlige vane.

Det kan virkelig være en pestilens som ny hundeejer, at man ikke kan røre ved hunden uden, at den sætter tænderne i en. Nogle nye hundeejere bliver meget overrasket over at den søde og dejlige hvalp, viser sig at være en lille haj. Det er dog en meget naturlig adfærd, det med at bide. Langt de fleste hvalpe undersøger alt med tænderne, dvs. også deres søskende og os mennesker, og lærer stille og roligt, at det ikke kan betale sig at bide for hårdt.

Hvalp bider i ejers trøje

Bidehæmning er den betegnelse man bruger for at de lærer at lade være med at bide hårdt, når det gælder andre levende væsener. I hvalpegården er der ofte kontant afregning, hvis en hvalp bider for hårdt i en anden. Det kan vi efterligne, hvis hvalpen bider hårdt i os, vi afbryder det vi var i gang med og siger med høj stemme AV! Det virker i mange tilfælde, men langt fra i alle.

Der er flere faktorer, der afgør om hvalpen bliver en lidt ustyrlig bider i hvalpetiden. Det er f.eks. vigtigt, hvor meget opdrætteren gør ud af at håndtere hvalpen og lære den at sidde stille på skødet, hvilken hundetype drejer det sig om, kan hvalpen selv finde ud af at lægge sig til at sove osv.

Her vil jeg komme ind på et par andre grundlæggende ting, der er vigtigt at vide om hvalpebideriet, hvis et AV ikke hjælper.

  • Det er rigtig godt, at hvalpen har masser af ting den gerne må tage i munden. Det kan være forskellige stykker blødt bidelegetøj. Men også gerne være noget spiseligt og langtidsholdbart, som hvalpen kan ligge og gnave i. Eksempelvis et griseøre eller noget andet spiseligt.
  • Afbryd samværet med hvalpen, hvis den bider. Tag hænderne til dig og stå stille, så hvalpen ikke får en leg ud af situationen.
  • Lad være med at lege med hvalpen med fingre og hænder.
  • Hvalpen skal ikke belønnes for at bide. Hvis du stikker et legetøj eller noget spiseligt i munden på hunden, når den bider i dig, så vænner du hvalpen til, at den kan få noget aktivering ud af at bide i dig. Det er faktisk det sidste vi ønsker. I stedet skal det blive rigtig kedeligt, hvis hvalpen bider i dig. Hvis hvalpen f.eks. bider i dine bukseben, så stop op og vær rolig. Pil hvalpen ud af bukserne og hold den roligt et øjeblik.
  • Vurder om hvalpen er træt. Rigtig mange hvalpe, særligt af lidt mere aktive racer, kan ikke finde ud af at lægge sig til at sove, når de bliver overtrætte. Hvalpe skal sove efter en til to timers aktivitet i de første måneder i et nyt hjem. Når de er overtrætte, bider de ofte mere, særlig sidst på dagen i ulvetimen 😊 Derfor kan det være en god ide at lægge hvalpen til at sove, hvis du har den mindste mistanke om, at den er overtræt. En hvalpekravlegård er rigtig god til dette formål.
  • Lær hvalpen at blive taget op med rolige hænder, hold den stille roligt og sæt den ned, når den er afslappet og ikke når den spræller. På den måde vænner hvalpen sig til at være i lavere aktivitet, når den er helt tæt på dig. Hvis hvalpen er helt oppe og køre og overtræt, kan det ofte hjælpe at berolige dem på denne måde, og hjælpe dem med at mærke, at de faktisk er trætte.

Jeg brugte alle de her redskaber og lærte hurtigt at være på forkant og lægge min hvalp til at sove i kravlegården, når hun blev helt overgearet. Det blev bedre og bedre over en periode på næsten to måneder, og er heldigvis helt forsvundet i dag.


Skab forudsætningen for den gode gåtur

2 kommentarer til Skab forudsætningen for den gode gåtur

Har du nogen sinde tænkt over, hvordan og hvorfor du går tur med din hund? Der findes flere måder at gå tur på, og de kan tjene forskellige formål. Der er turen ned og aflevere/hente børnene i institutionen, hvor du har lidt travlt. Pligtturen kl. meget sent om aftenen/tidligt om morgen, hvor du ikke helt er vågen. Turen i skoven, hvor du har masser af tid. Turen der bare skal overstås, fordi det regner. Snuseturen rundt i kvarteret i kort/lang snor. Afhængigt af hvad det er for en slags tur, du går, får din hund mere eller mindre ud af den. Har du travlt, får din hund ofte mindre tid til at snuse og læse avisen, end hvis du har god tid. Det er ikke noget problem, at dine gåture en gang i mellem kun er på dine præmisser, men er alle dine gåture noget, der skal overstås hurtigst muligt, så er din hunds velfærd i fare.

En af de oftest forekommende årsager til, at en gåtur bare skal overstås, er hundens evne til at gå pænt i snor. Eller rettere, dens manglende evne til at gå pænt i snor.

En af de oftest forekommende årsager til, at en gåtur bare skal overstås, er hundens evne til at gå pænt i snor. Eller rettere, dens manglende evne til at gå pænt i snor. Jo mere hunden trækker, jo mindre sandsynligt er det, at vi har lyst til at gå lange ture med den. Og jo mindre vi går med den, jo mere vil den have lyst til at trække. Det bliver til en ond cirkel. Endnu værre bliver det, hvis hunden heller ikke har et stabilt indkald, så den aldrig har mulighed for at gå løs. Du kan sammenligne det med en fjeder, der bliver spændt. Hvis hunden aldrig har mulighed for at afspænde fjederen, ved f.eks. at løbe løs eller gå lange ture, bliver fjederen ved med at være spændt, og hunden vil have endnu sværere ved at gå pænt i snor.

Cocker spaniel snuser i græs med stram line

Der findes mange forskellige råd i forhold til at lære sin hund at gå pænt i snor – nogle bedre end andre. Mange råd handler om, hvad du skal gøre, når din hund trækker i snoren, men jeg kan godt lide at begynde et helt andet sted – nemlig med relationen mellem din hund og dig. Uden en god samarbejdsrelation mellem hunden og dig, er det meget mere vanskeligt at lære din hund at gå pænt i snor. For mig at se, skal gåturen være en fælles ting – noget jeg gør sammen med min hund, som både jeg og min hund skal have noget ud af. Selvfølgelig har jeg også pligtture, hvor det mere er det praktiske formål, der er bevæggrunden til turen, men noget af det bedste jeg ved i denne verden er en tur ud i naturen sammen med min hund. Jeg elsker at se mine hunde ”smile”.

Labradog sidder på stranden og kigger

En god relation gør ikke det hele, og det bliver for langt her at beskrive alle de tiltag, du kan træne, hvis du har en hund, der trækker i snoren. MEN der er noget, du kan gøre for at gøre turen mere sjov for både dig og din hund. Det ene er øvelsen spontan kontakt, og det andet er at stoppe op på turene og lave noget sjovt med din hund.

Det, at din hund har lært, at det kan svare sig at se dig i øjnene, uden at du har bedt den om det, er forudsætningen for en god samarbejdsrelation. Du kan med fordel begynde træningen hjemme, hvor der er ro og dermed større mulighed for succes. Du skal bruge nogle lækre godbidder placeret, så du let kan komme til dem (evt. i en hånd på ryggen eller på et bord ved siden af dig).

  • Hav hunden foran dig (kald evt. på den, hvis den ikke kommer og undersøger, hvor den lækre duft af godbidder kommer fra af sig selv).
  • Stå stille og afvent at din hund ser op mod dig ansigt. Hvis det er meget svært, så er det fint, at den ser på din mave. Den må bare ikke se på dine hænder. Hav dem på ryggen.
  • Idet hunden ser op mod dig, roser du den, og herefter finder du en godbid og giver den til hunden.
  • Afvent at hunden igen ser op mod dit ansigt/øjne – ros og beløn.
  • Gentag 5-8 gange og sig så fri/slut.

Pointen er, at hunden gerne skal tro, at den træner dig. Din hund skal gerne lære, at hver gang den har lyst til en godbid, skal den bare se dig i øjnene, så kan den få en (reglen gælder ikke hele tiden, kun når du synes, at reglen er relevant, som f.eks. når I er ude at gå tur). Når det går godt uden forstyrrelser, så prøv at se hvordan det går på turen. Nogle hunde overfører let øvelsen til gåturen, andre skal have lidt hjælp. Stop evt. op og afvent, at din hund ser på dig. Ros og beløn. Gentag 3-5 gange og gå så videre. Hav flere sådanne stop undervejs på din tur.

Hvalp ser op imod sin ejer

At belønne hunden for øjenkontakt er et super godt udgangspunkt, men lad være med at stoppe der. Varier hvad du gør, når hunden ser på dig (eller når du f.eks. kalder på den). Nogle gange belønner du som normalt, andre gange giver du hunden en søgeøvelse eller beder hunden om en let øvelse (f.eks. snudetarget, sit, giv pote, el.lign.). Du kan også belønne med en leg, enten med legetøj eller brug dig selv og leg fangeleg, hvor hunden skal fange dig. Hav 3-5 stop på turen, hvor du gør noget med din hund. Det alene kan virke gavnligt på din hunds evne til at gå pænt i snoren. I næste blog kommer jeg til at beskrive, hvordan du mere direkte kan lære din hund at gå pænt i snor.